Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin şiirlerinde Hz. Adem a.s.

Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin şiirlerinde Hz. Adem a.s.
A+
A-

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin şiirinlerinde Hz. Adem a.s.  şöyle anlatılır

 

Ne sırdır alem-ül esma, ne sırdır Adem-i Havva / Ya ne sırdır hüri melek, haber ver arş-ı a’la’dan  (1)

Neyledin sen ey dünya, şol Adem babamızı / Hep cümle insanları, neyledin sen enbiyayı / Neyledin Fahr-i Alem’i, ol Cenab-ı Mustafa’yı / Ah vefasız neyledin sen, aman, aman, aman, aman (2)

Hani nerde hep insanlar, Adem babadan beri / Kimse bilmez hallerini, cennette mi cahimde mi / Taht-ı tacı terk ettiler, hep krallar padişahlar / Ah vefasız neyledin sen, aman, aman, aman, aman  (2)

Sen çünki Adem-zadesin / Sırr-ı kerem sırrındadır / Ademliğe eremeyen / Hüsran gelir hüsran gider (3)

Sözleri cevher, Fahr-i Alem i / Nur-ı mücessem evladır Adem (4, 11)

Adem baba anamızı, alan dünya değil misin? / Peygamberler ümmetini, alan dünya değil misin? (5)

Geç suret-i zahirden / Gir gönül alemine / Eyle seyr-i süluku / Adem’i mânâya gel (6)

Hak yarattı Adem’i, odur bizim babamız / Âdemiyet tacını giyenlerde gam olmaz  (7)

Sanma gelen bu Aleme / Adem gelir Adem gider / Uysa nefs-i emmareye / insan gelir hayvan gider

Çünki sen adem zadesin / Sırrı kerem sırrındadır / Ademliğe ermeyen / Hüsran gelir hüsran gider (8)

Her kuyuya zemzem diye atılma / Her heykele Adem diye açılma / Bal arısı isen bir gülde kalma / Kalanlar da hayran  kalmayanlar da  (9)

Arzı sema hep melekler / lnsü cinni beni Adem / Peygamberler aşık sana / Can Ahmed’im Muhammed’im (10)

Yaratıldı hep mevcudat, ins-i cinni beni adem / Ebed zahir olmazdım, aslım mevcud olmasa (12)

Gelin kulak verin bana, bak ne dedi Adem baba / Şeytanın hilesinden, euzü besmele oku  / Evladlarım, zürriyetlerim uymayın nefse sakın / Dedi babamız bu sözü, euzü besmele oku (13)

Her kim ademliğini, bulduysa odur Adem /  Oku ilm-i ledün’nü, mekteb-i irfana bak (14)

Nerde cümle peygamberler, Adem baba ve Havva  / Hani nerde hep insanlar, gülme gülme ağla gönül (15)

Adem baba oğlunu, benzetmişler mevsimlere / Biri gelir biri gider, dört mevsimin hali gibi (16)

Hak yarattı Adem’i, mübarek cuma günü /  Adem ile hem Havva, girdi cuma cennete (17)

Adem baba Havva’yı, hep arşı ve kürsüyü / Yarattı yüce Mevla, Muharrem’in onunda (18)

Hor bakma şol toprağa, cümle enbiya yatar / Hani Havva anamız, Adem peygamber yatar (19)

Adem ve Havva hakkıyçün / Cennetinden bizi mahrum eyleme / Nuh peygamberin hakkıyçün / Necatından, bizi mahrum eyleme (20)

Alem içre bi-ademe, adem de ism-i a’zam’a / Say eyle eriş bu deme, aşk ile daim ola gör (21)

 

Kaynaklar:

 • 01-Sıddık Naci Eren Efendi Divanı 298
 • 02-Sıddık Naci Eren Efendi Divanı 348
 • 03-Sıddık Naci Eren Efendi Divanı 361
 • 04-Sıddık Naci Eren Efendi Divanı 363
 • 05-Sıddık Naci Eren Efendi Divanı 410
 • 06-Sıddık Naci Eren Efendi Divanı 424
 • 07-Sıddık Naci Eren Efendi Divanı 448
 • 08-Sıddık Naci Eren Efendi Divanı 465
 • 09-Sıddık Naci Eren Efendi Divanı 478
 • 10-Sıddık Naci Eren Efendi Divanı 515
 • 11-Sıddık Naci Eren Efendi Divanı 519
 • 12-Sıddık Naci Eren Efendi Divanı 12
 • 13-Sıddık Naci Eren Efendi Divanı 30
 • 14-Sıddık Naci Eren Efendi Divanı 73
 • 15-Sıddık Naci Eren Efendi Divanı 80
 • 16-Sıddık Naci Eren Efendi Divanı 102
 • 17-Sıddık Naci Eren Efendi Divanı 156
 • 18-Sıddık Naci Eren Efendi Divanı 157
 • 19-Sıddık Naci Eren Efendi Divanı 173
 • 20-Sıddık Naci Eren Efendi Divanı 224
 • 21-Sıddık Naci Eren Efendi Divanı 245

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581

Fotoğraf: Cidde’de Hz Havva a.s. kabri şerifi