Ârif Olan Anlar Bizi

Ârif Olan Anlar Bizi
A+
A-

Hakk’a âşık olan kullar, irfân ehli anlar bizi

Peygambere yakın olan, ol tâbip anlar bizi

Bu cihânın gülzârına, bülbül olan anlamaz

Dost aşkıyla zâri zâri, ağlayan anlar bizi

Biz şol gönül âleminden, attık gayri sevdâyı

Soyunduk masivâdan, ârif olan anlar bizi

Hak aşkıyle hayrâneyiz, didârına mestâneyiz

Varlığından soyunup, uryân olan anlar bizi

Kahru lütfü her şeyi, bilmeyen çekti azâb

Ol azâbdan kurtulup, sultan olan anlar bizi

Anlayamaz gaflet ehli, ârifin her bir sözünü

Şarâb-ı tâhûradan, içen kimse anlar bizi

Gel ey Sıddık sen soyun, hep cümle varlığından

Hak yolunda can fedâ, eden kişi anlar bizi