Âşık Oldum Yâ Resûl

Âşık Oldum Yâ Resûl
A+
A-

Ey cenâb-ı Mustafa, âşık oldum ben sana

Sensin peygamberimiz, cânım arzular seni

Cümle âlem müştaktır, mübârek didârına

Beni mahrum eyleme, rûhum arzular seni

Güzellerden güzelsin, aman cânım yâ Resûl

Cennetlerden â’lâsın, kalbim arzular seni

Mahşer günü nebiler, hayrandır didârına

Lütfet bana cemâlini, canım arzular seni

Kıtmirinim ey Resûl, kovma kapından beni

Âlemlere rahmetsin, kalbim arzular seni

Aman canım yâ Resûl, mislin gelmez cihâna

Sever seni mevcudât, ruhum arzular seni

Candan fazla severler, hep enbiyâ evliyâ

Kabul et huzurûna, sırrım arzular seni

Komşu olalım bizde, ol cennet-i â’lâda

Göster ol didârını, gönlüm arzular seni

Sıddık senden ayrılmaz, dünyâda ve ukbâda

Bir kez nazar kıl bana, canım arzular seni

 

Kaynak: Sıddık Naci Eren Divanı