Bu Fâni Zevk Gerekmez

Bu Fâni Zevk Gerekmez
A+
A-

Girdim tevhid yoluna, rehber oldu aşk bana

Bir mürşide bağlandım, başka mürşid gerekmez

 

Hak’tan gayrı hiçbir şey, asla bana gerekmez

İstemezem şol cihânı, gayrı sevdâ gerekmez

 

Şerîat ve tarîkat, ne güzeldir hakikat

Tattım mârifet zevkini, bu fâni zevk gerekmez

 

Girdim dost bahçesine, koklamışam gülleri

Bülbül oldum gül oldum, başka bahçe gerekmez

 

Attım kalpten hevâyı, hep cümle masivâyı

Şol gönlümün içinde, Hak’tan gayrı gerekmez

 

Gel tanı sen Rahman’ı, odur Gafûr ve Rahim

Ondan başka ilâh yok, putperestlik gerekmez

 

Geldim fâni cihâna, kulluk eylemek içûn

Kulluğuna et kabul, gayri kulluk gerekmez

 

Ah ben nidem neyleyem, tâat gücü ver bana

Ancak tâat Hakk’a dır, gayrıya tâat gerekmez

 

Eyle Hakk’a tevekkül, her işinde gücünde

Aman sakın şirk etme, Hak’tan gayrı gerekmez

 

Gafil olma ey insan, kulluk eyle Rahman’a

Dünyâda ve ukbâda, gayrı ilâh gerekmez

 

Yâ Rab Sıddık kulunu, kurtar şirk-i riyâdan

Ver aşkını ver dâim, gayrı sevdâ gerekmez

 

Sıddık Naci Eren Divanı