Budur Esmânın Hası

Budur Esmânın Hası
A+
A-

Uşşaki Meşayıhından Sıddık Naci Eren Efendi Hazretlerinin Divan’ından

 

 

Mevlânın güzel adı. Siler gönülden pası

Budur esmânın hası, lâ ilâhe illâllâh

 

Gel tevhide tevhide, Hakk’ı zikret her yerde

Gönüllerde dillerde, lâ ilâhe illâllâh

 

At gönülden hevâyı, terk eyle masivâyı

Her insanın necâtı, lâ ilâhe illâllâh

 

Mü’minler âr eylemez, zikri inkâr eylemez

Açar gönül gözünü, lâ ilâhe illâllâh

 

Kalbini cennet eyle, esrâr-ı tevhid ile

Cehennemi söndürür, lâ ilâhe illâllâh

 

Âşıklar eğlenemez, Allah hû demedikçe

Her murâda erdirir, lâ ilâhe illâllâh

 

Zikre verme gel adet, sen ölmezsin tâ ebed

İsm-i âzam duası, lâ ilâhe illâllâh

 

Odur tevhid kal’ası, girenler necat bulur

Korur seni her şeyden, lâ ilâhe illâllâh

 

Ver kendini tevhide, âşık isen ey Sıddık

Her dertlere devâdır, lâ ilâhe illâllâh

 

Sıddık Naci Eren Divanı