Dönelim Âşıklar

Dönelim Âşıklar
A+
A-

Gelin âşıklar gelin, aşk meydânına

Varalım dost şehrine, Allah aşkı ile

Döner pervâne gibi cümle âşıklar

Yanar içi nâr olur, Mevlâ aşkı ile

Allah hû diye diye, döner dervişân

Vecde gelip coşarlar, Allah aşkı ile

Döner arş etrafında, ay ve yıldızlar

Dönün zâkirler dönün, Allah aşkı ile

Döner Beytullâh’ta, cümle hacılar

Gelin bizde dönelim, Allah aşkı ile

Döner cümle mevcudât, arz-ı semâvât

Dönün âşıklar dönün, Allah aşkı ile

Döndü Sümbülü Sinân, hû diye diye

Döndü koca Mevlâna, Allah aşkı ile

Gel gir Sıddık meydâna, canı gönülden

Şol meydânda dönesin, Allah aşkı ile

 

Kaynak: Sıddık Naci Eren Divanı