Eûzû Besmele

Eûzû Besmele
A+
A-

EÛZÛ BESMELE

 

Gelin kulak verin bana, bak ne dedi Âdem baba

Şeytanın hilesinden, eûzu besmele oku

 

Evlatlarım zürriyetlerim, uymayın nefse sakın

Dedi babamız bu sözü, eûzu besmele oku

 

At gönülden vesveseyi, uyma sakın şeytana

Hilesinden el-âmân, eûzu besmele oku

 

Âh bu nefs-i emmâre, aldattı mü’minleri

Aldanma düşmanına, eûzu besmele oku

 

Hak’tan uzak eyler seni, içindeki şeytanın

Kurtuluşu gel öğren, eûzu besmele oku

 

Erersin mârifete, gel nefs ile kıl cihâd

Kurtarır vesveseden, eûzu besmele oku

 

Hannâs ile şeytandan, şerlerinden el-âmân

Halâs eder zât-ı Hak, eûzu besmele oku

 

Vesveseyi şeytandan, kim kurtulmuş acaba

Hilesinden el-âmân, eûzu besmele oku

 

Kurtar yâ Rab bizleri, bu nefs ile şeytandan

Erem dersen huzûra, eûzu besmele oku

 

Ey mü’minler ey canlar, aldanma düşmanına

Nefs elinden el-âmân, eûzu besmele oku

 

Sıddık bağlan Allah’a, Muhammed Mustafa’ya

Hak kurtarır dostlarını, eûzu besmele oku

 

Sıddık Naci Eren Divanı: sayfa: 5/6