Gayre bakma sendedir

Gayre bakma sendedir
A+
A-

İster isen Rahmân’ı, sende ara sen ânı

Gayre bakma sendedir, sende iste sende bul

Sen kendi mir’âtında, gel gözle sen her dâim

Gayri şeyde değildir, sende iste sende bul

Yaz ve kışlar sendedir, kenzi mâhfi aşikâr

Ol mârifet ilmini, sende ara sende bul

Ne Kudûs’te Mekke’de, ne ararsan kendinde

Gayrı şeyde değildir, sende iste sende bul

Nazargâhtır bu gönül, sende Hakk’ın nazarı

Gayre bakma sendedir, sende iste sende bul

Er men-aref sırrına, ko dünyâ gafletini

Cihâd eyle nefsinle, sende ara sende bul

Âşık isen ey insan, yüce Hakk’a tâlip ol

Gel yan aşkın nârına, sende iste sende bul

İbretle bak ey Sıddık, şu dünyâ ahvâline

Gayre bakma sendedir, sende iste sende bul

Sıddık Naci Eren Divanı: sayfa: 18