Kılamaz Temâşa

Kılamaz Temâşa
A+
A-

Gönül mir’âtını, gel pâk eyle sen

O anda görünür, nice tecellâ

İdrâk etmeyince, âdem kendini

Hiç o kimselere, olamaz fayda

Terket benliğini, bırak davâyı

Sana ilm-i rü’yâ, keşf olmadıysa

Aklı mâaşsa, bir kimsenin hâli

Dost didârını, edemez temâşâ

İlm-i ledün derler, buna ey gâfil

Sanırmısın vere, her kişi mânâ

Ettin ise sen eğer, seyr-i sülûk

Neylediğin bilirsin, ism-i müsemmâ

Ârif isen ey Naci, eyle tefekkür

Gel tâlip olasın, dost didârına

 

Kaynak: Sıddık Naci Eren Divanı