Mest Eylesin Hep Seni

Mest Eylesin Hep Seni
A+
A-

Uşşaki Meşayıhından Sıddık Naci Eren Efendi Hazretlerinin Divan’ından

 

Ko zühtünü aşka düş, hükümdâr etsin seni

Pîr aşkına kulluk et, sultân eylesin seni

Bülbül gibi feryâd et, sesin çıksın göklere

Kokar dâim ol güller, mest eylesin hem seni

Soyun şöhret libâsından, bırak âr ve nâmusu

Giy melâmet hırkasını, kimseler bimez seni

Ko ayaklar altında, ol yüzünü yerlere

Mevlâ başlar üzere, âsûman etsin seni

Bırak kuru sevdayı, gel nefs ile kıl cihâd

Kalbini feth eyleyip, nazargâh etsin seni

Gel yan aşkın nârına, tâ giceler gündüzde

Eyle tövbe istiğfar, affeylesin hem seni

Sıddık söyler Hak için, atma sözün yabana

Varlığından gel soyun, kabul etsin hem seni

Sıddık Naci Eren Divanı