Peygamberler Ser-tâcı

Peygamberler Ser-tâcı
A+
A-

Peygamberler ser-tâcı, sensin yâ Resûlullah

Âşık oldum ben sana, görmek ister bu cânım

 

Tâ âlem-i ervâhta, yandım aşkın nârına

Beni mahrum eyleme, cemâline hayrânım

 

Yaratıldı âlemler, senin içûn yâ Resûl

Sever seni mevcudât, aşkından perişânım

 

Rahmeten lil âlemin, sensin yâ Resûlullah

Dedi Mevlâ habîbim, inancım var imânım

 

Âh bir gelsem Ravzana, yüz sürsem toprağına

Kabul et huzûruna, aşkından perişânım

 

Hasaneyn’in dedesi, cümle âlem bendesi

Sever seni ümmetin, görmek ister bu cânım

 

Aman canım yâ Resûl, Sıddık senin hayrânın

Bir kez görsem rüyâda, sever seni bu cânım

 

Kaynak: Sıddık Naci Eren Divanı