Pîrime Mürşidime

Pîrime Mürşidime
A+
A-

Uşşaki Meşayıhından Sıddık Naci Eren Efendi Hazretlerinin Divan’ından

 

 

Bahçesinde gül olsam, kapısında kul olsam

Ben ona köle olsam, rehberim mürşidime

İlm-i ledün sultanı, çok yücedir makamı

Gelir talip olanlar, rehberim mürşidime

Erenlerin gerçeği, has bahçenin çiçeği

Lütfeylemiş yüce Hak, rehberim mürşidime

Ol hakikat ehlidir, böylesi ender gelir

Kutbiyet verilmiştir, rehberim mürşidime

Berrâktı makamları, ehlullâhın imâmı

Biât etti ehlullâh, rehberim mürşidime

Nazârı pek hoş olur, görenler beyhoş olur

Hakk’ın nûr-u inmiştir, rehberim mürşidime

Şeyhimin sohbetine, melekler bile hayran

Gelirdi ruhâniler, rehberim mürşidime

Hak emridir her işi, sünnet üzre dervişi

Âşıklar gelir gider, rehberim mürşidime

Mürşidimdir Visâlî, Sıddık onun hâdimi

İhvânlar duâ edin, rehberim mürşidime