Şarâb-ı Tahûra

Şarâb-ı Tahûra
A+
A-

Kurtar bizi benlikten, n’olur yâ Rab yâ Allah

Şarâb-ı tahûradan, içelim kana kana

 

Hiçbir şeyde bulunmaz, ol şarâbın lezzeti

İçer cümle ehlullah, yanar aşkın nârına

 

İçemez münâfıklar, isyankâr günahkârlar

İçer Mevlâ dostları, ererler murâdına

 

Feyiz nedir aşk nedir, bilmez gâfil olanlar

Üzümden olma değil, ol şarâb-ı tahûra

 

Bir kez ondan içenler, beyhoş olup dururlar

İçer mü’min mü’minat, ol cennet-i âlâda

 

İç şarâb-ı tahûra, Rahman’ın ihsânıdır

Azâb olmaz canına, kıyâmet-i kübrâda

 

Ey âşıklar ey canlar, iç şarâban tahûra

Coşar gönül deryâsı, makamın cennet ola

 

Şifâ verir insana, ol şarâban tahûra

Mevlâ nasip eylesin, içelim kana kana

 

Yâ Rab Sıddık kuluna, ihsân eyle bir damla

Mahrum eyleme beni, dünyâda ve ukbâda

 

Sıddık Naci Eren Divanı