Sözleri Kur’ân Olur

Sözleri Kur’ân Olur
A+
A-

Uşşaki Meşayıhından Sıddık Naci Eren Efendi Hazretlerinin Divan’ından

 

 

Kim ki aşka yâr olsa, her işi âsân olur

Yansa aşkın nârına, sözleri Kur’ân olur

 

Seyr-i sülûk eyle sen, gel gir tevhid yoluna

Hasta olan canlara, derdine dermân olur

 

Söyle cân-ı gönülden, de dâim Allah Allah

Et salâvat Resûle, gönül evi pâk olur

 

Var aşka sen tâlip ol, derde derman dilersen

Gönüller coşar taşar, masivâdan pak olur

 

Zikr-i inkâr eylemez, Hakk’a âşık olanlar

Aşkın her bir damlası, gönülde ummân olur

 

Aşk insanı şâh eder, kalbini pür-nûr eder

Kim gönlünü pâk etse, kalbi nazargâh olur

 

Beyt-i dili pâk etse, zikr-i Hakk’ı işiten

Sabrı kararı gider, işleri devrân olur

 

Şem-i cemâle döner, Sümbülü Sinân gibi

Zanneder ol câhilin, dönmesi isyân olur

 

Semâ eyle ey Naci, bugün cân-ı gönülden

Hak aşkıyla dönenler, mânâda sultân olur

 

Sıddık Naci Eren Divanı