Tövbe Estâğfirullah

Tövbe Estâğfirullah
A+
A-

Uşşaki Meşayıhından Sıddık Naci Eren Efendi Hazretlerinin Divan’ından

 

Pişmanım günahıma, rahmeti bol padişah

Tövbe tövbe Allah’ım, tövbe estağfurullah

 

Bir kez nazar kıl bana, gönlüm olsun pür-safâ

Azap etme canıma, Rabbena yâ Allah

 

Ettim Nâsuh tövbesi, hep isyân günahıma

Sensin Gafûr ve Rahim, tövbe estağfurullah

 

Gerek günah-ı ekbere, gerek günah-ı asgâre

Nâdim oldum cümlesine, tövbe estağfurullah

 

Sen var iken Allah’ım, ben kime yalvarayım

Gitmem gayrı kapıya, affet yâ Rab yâ Allah

 

Ettim ise ben günah, pişmanım birden bine

Yakma nâr-ı cahimde, tövbe estağfurullah

 

Âcizim günahkârım, hatalarıma pişmanım

Rahmetinden umarım, tövbe estağfurullah

 

Nefs elinden el-aman, kurtar beni yâ Rahman

Kapından ayrılmazam, tövbe estağfurullah

 

Rahmetinle affeyle, yâ Rab Sıddık kulunu

Cümle günahlarıma, tövbe estağfurullah

 

Sıddık Naci Eren Divanı