Var Kâmil Bir Mürşide

Var Kâmil Bir Mürşide
A+
A-

Hakk’a ermek dilersen, var kâmil bir mürşide

Resûl’ e erem dersen, var kâmil bir mürşide

Rehbersiz yol alınmaz, Hakk’a vâsıl olunmaz

Eyle tövbe istiğfar, var kâmil bir mürşide

Var inâbe alda gel, bir mürşid-i kâmilden

Öğren âdab erkânı, var kâmil bir mürşide

Oldu rehber Cebrâil, cenâb-ı peygambere

Gel bunlardan ibret al, var kâmil bir mürşide

Şeytan imiş rehberi, mürşidi olmayanın

Nefse uyma sakın hâ, var kâmil bir mürşide

Âr eylemedi Mûsa, vardı ol dem Hızır’a

İlm-i ledün öğrendi, var kâmil bir mürşide

Her mürşide dil verme, yolun sarpa uğratır

Taklitçiye aldanma, var kâmil bir mürşide

Mürşid götüre seni, sultan-ı enbiyâya

Teslim ol meyyid gibi, var kâmil bir mürşide

Hak rızâsı dilersen, gel Naci’den al haber

Bu gün cânı gönülden, var kâmil bir mürşide

 

Kaynak: Sıddık Naci Eren Divanı