Varalım Peygambere

Varalım Peygambere
A+
A-

Medine her yerden efdâl, zirâ yatar peygamber

Sever cümle mevcudât, varalım peygambere

Ziyârete gelirler, cümle hûri melekler

Gelin mü’minler gelin, varalım biz Resûl’e

Ey âşıklar ey canlar, eyler bize şefâat

Gelin kadrin bilelim, varalım Muhammed’e

Resûl diridir ölmez, tâze güldür hiç solmaz

Sevenler mahrum olmaz, varalım peygambere

Hak sevdi de yarattı, bildirdi din-i İslâm’ı

Enbiyâlar ser-tâcı, varalım peygambere

Yatar nûrlar içinde, iki cihân serveri

Şefâat-ı vâcibdir, varalım peygambere

Candan fazla sevesin, âşık isen gel durma

Rahmeten lil âlemin, varalım peygambere

Kâinâtın mâdeni, küntü kenzin mâhzeni

Mevcudâtın serveri, varalım peygambere

Sıddık Naci kıl senâ, övdü Kur’ân âyetleri

Misli gelmez âleme, varalım peygambere

 

Kaynak: Sıddık Naci Eren Divanı