Yalvar Güzel Allah’a

Yalvar Güzel Allah’a
A+
A-

Uşşaki Meşayıhından Sıddık Naci Eren Efendi Hazretlerinin Divan’ından

 

Gel aldanma şu cihâna, makâm-ı saltanata

Fayda vermez ukbâda, kulluk eyle Allah’a

 

Ver aşka sen kendini, duy ağlama zevkini

Tâat eyle her dâimi, yalvar güzel Allah’a

 

Bir gün gelir seferin, gel tefekkür eyle sen

Hani gelüp gidenler, yalvar güzel Allah’a

 

İslâm üzre ol dâim, bil ömrün kıymetini

Değerlendir günleri, yalvar güzel Allah’a

 

Hani anan ve baban, dünyâ yalandır yalan

Gel bunlardan ibret al, yalvar güzel Allah’a

 

Ömrünü ganimet bil, zikir söylesin bu dil

Saatleri nimet bil, yalvar güzel Allah’a

 

Ölüm gelip çatmadan, musallâya yatmadan

Kabristana varmadan, yalvar güzel Allah’a

 

Hak soracak zerreden, kıyâmet-i kübrâda

Rûh bülbülü uçmadan, yalvar güzel Allah’a

 

Eyle Nasûh tövbesi, gafil olma ey Sıddık

Fayda gelmez kimseden, yalvar güzel Allah’a

 

Sıddık Naci Eren Divanı