Habîbi Acemî Hz

Habîbi Acemî Hz
A+
A-

Habîbi Acemî Hz

 

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Habîb-i Acemî hz. k.s.a.  :

 

Kutbu’r Rabbani ( Allah tarafından terbiye edilen büyük kutup, büyük velî ), Gavsü’s Samedani ( Hiçbir şeye muhtaç olmayıp herşeyin kendisine muhtaç olduğu (Samed) Allah’a ait olan.Tasavvufta kâinatın yönetiminden sorumlu olduğuna inanılan velîler örgütünün başı (kutbul aktab) ), Evliyalar Sultanı, Şeyh Habîb-i Acemî hazretleri

 

Evliyanın büyüklerinden, Hz. Hasan-ı Basrı’nin talebesi ve Davud-i Tai’nin hocasıdır. Künyesi Ebu Muhammed’dir. Habîb-i Acemî hazretleri, Hz. Hasan-ı Basri, Hz. İbni Sirin, Hz. Bekir bin Abdullahel Müzeni, Hz. Ebi Temime el Huceymi gibi büyüklerden hadis-i şerif rivayet etti. Hz. Süleyman el Teymi, Hz. Hammad bin Seleme, Hz Hammad bin Seleme, Hz. Mutemirbin Süleyman, Hz. Osman bin Heysem gibi büyükler kendisinden hadis-i şerif rivayet ettiler.

 

Ne zaman yanında Kur’an-ı Kerim okunsa inleyerek ağlardı. Hem Hak Teala’ya çokça ibadet ederek  hem de Hasan-ı Basri hazretlerinin kalplere tesir eden sohbetleriyle yükselerek duası makbul zatlardan oldu. Edebi ve anlayışı fevkalade olup ilmi siyaseti çok iyi bilirdi.

 

 

Hicri120 (m.739) yılında vefat etti. Türbesi Irak’ın Basra şehrinin Cubeyr bölgesindeki Hasan-ı Basri Kabristanlıgındadır. (1,2,3)

 

 

Türbesinin videoları :

 

Habib al-Ajami | Hazrat Khwaja Habib Ajmi Story | Jahan-e-Anbiya — Yandex video arama

https://yandex.com.tr/video/touch/preview/17444308590150822126

 

Habib ajmi cemetery hazrat: Yandex’te 872 video bulundu

https://yandex.com.tr/video/touch/preview/74866329562936934?family=yes

 

Hazrat Habib al-Ajami R.A Kay Mazar ki Ziarat or Tasbih Khana Se Unki Nisbat | 24 NOV 2021 — Yandex video arama

https://yandex.com.tr/video/touch/preview/10616985085138932576

 

 

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Habibi Acemi hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

  • 1-Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları s.78-80
  • 2-İslam Ansiklopedisi Habibi Acemi maddesi
  • 3-Evliyalar Ansiklopedisi Türkiye Gazetesi

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581

not1  : Habibi Acemi hz.  hem halveti hem de kadiri seceresinde var olan bir zattır.

 

Foto :  Habibi Acemi Hz. Türbesi