Bekir Sıdkı Visali Hz.

Bekir Sıdkı Visali Hz.
A+
A-

Bekir Sıdkı Visali Hz.

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Bekir Sıdkı Visali hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Abdurrahman Sami Niyazi hz.den sonra gelen zat Bekir Sıdkı Visali hz.dir.

 

Bekir Sıdkı Visali hz. ‘de 1881 yılında Manisa Kula’da doğmuştur. Mürşidi Abdurrahman Sami Niyazi hz.dir. Medrese tahsili görmüştür. İzmir Hisar camiinde irşad faaliyeti yapmıştır. Kabri şerifi İzmir Kokluca’dadır Vefat tarihi 1962 yılıdır. Eserlerinden bazıları latin harflerle basılmıştır. Hulefâsı: Mehmet Ruhi hz ve Kazım Kızılkanat hz.’dir.

 

Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi hz. Silsile-i Tarikat kasidesinde şöyle demektedir :

Sultanım Bekir Sıdkı Visali’ye intikal eyledi bu nur

Sıddık Naci Eren efendi ise

Bekir Sıdkı Visali. Gavs-ül azam, Enbiya-i varisin

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Bekir Sıdkı Visali hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 3. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 4. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 5. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 6. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi
 7. TDV İslâm Ansiklopedisi
 8. Uşşaki kitabı Sıddık Naci Eren
 9. Osmanlı Müellifleri: 1. Cild – Bursalı Mehmed Tâhir Efendi”
 10. Ahmed Talibi İrşadi divanı hz. Dr.Raşit Çavuşoğlu
 11. Ahmed Tâlib İrşâdî’nin Dîvânı’nın İncelenmesi tezi, Neslihan Dönmez Alpdoğan
 12. Evliyalar Şehri Çanakkale Abdulhalim Durma
 13. https://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/irsadi-ahmed-talib 
 14. Çilli, Bilâl Reşit (Rüşdi Urlavî) Uşşâkîlik. Düzenleyen: Hidayet Sevgili. 
 15. KUŞADASI CİVARINDA YAŞAYAN MUTASAVVIF ŞAİRLER TASAVVUFÎ-EDEBÎ BİR MUHİT OLARAK AYDIN: AYDINLI UŞŞAKÎ ŞAİRLER VE ŞİİRLERİ Doç Dr. Necdet ŞENGÜN*
 16. UŞŞÂKÎLİK VE DİVAN ŞİİRİNDE UŞŞÂKÎ ŞAİRLER 2018, Erzurum Dr. Öğr. Üyesi Lokman Taşkesenlioğlu
 17. Hüsameddin Uşşaki ve Uşşakiler, Özdamar 2001
 18. https://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/visali-bekir-sidki-halicioglu
 19. Sohbetlerim Bekir Sıdkı Visali R. Çavuşoğlu H.Ulupınar
 20. Tavzih'ul Ehadis Hadis-i Şerif Açıklamalar

  Hadisi Serifler Bekir Sıdkı Visali hz

 21. Şeyh Bekir Sıdkı Visâlî Tarafından Bestelenmiş Mûsiki Eserleri Naim Kaya- Muhammed Cahid Yılmaz

 22. Bekir Sıdkı Halıcıoğlu hz. Mehmet Demirci hoca https://www.yeniasir.com.tr/yazarlar/mehmet.demirci/2017/11/13/bekir-sidki-halicioglu
 23. Visali hz.Divanı şerhi Ridvan ef

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Bekir Sıdkı Visali hz. kabri şerifi kokluca İzmir