Cennet’in Irmakları

Cennet’in Irmakları
A+
A-

Cennet’in Irmakları

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde geçen Cennet’in Irmakları kavramı   :

 

Resul-i Ekrem:
« … Cennetin bütün ırmakları Firdevs Cennetinden akar», buyurmuştur. (1)

 

Resülullah (Sallallahü aleyhi ve sellem) Efendimiz anlatmaya devam ediyor:
Sidre ulu bir ağaç olup altında dört ırmak akıyordu. İkisi zahir, ikisi de batındı. Cebrail şöyle dedi: “O batın olan ırmaklar Cennet’e gider, Zahirdeki ·ırmak ise dünyaya gider ki, biri Fırat diğeri de Nil nehridir. Bir ırmak daha gördüm, etrafında yakuttan, inciden, zebercedden haymeler kurmuşlardı. Cebrail şöyle dedi: “Bu gördüğün Kevser ırmağıdır. Hakk Teala sana nasip etti.” Bu ırmak yakuttan, zümrütten, çakıl taşları üzerine akıyordu. Suyu sütten beyazdı. Ondan bir bardak alıp içtim. Baldan tatlı idi. Kokusu miskten daha latifti. O ağacın altında ayrıca bir çeşme akıyordu.

 

Cebrail ,şöyle anlattı:
– Bunun adına “Selsebil” derler. Bundan iki ırmak peyda olur. Onlardan birine Kevser diğerine de Rahmet adını verirler. İkisi de Cennet kapısının önünde akar. Cennet’e girenler, Kevser’den içtikleri zaman, kalbe dair; afet, kötü huy, düşük adetlerinin cümlesinden pak olurlar. (2)

 

Resulullah (Sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu: “Miraca çıkarıldığım gece bütün cennetler bana arz olundu. Ben orada dört tane ırmak gördüm.” Efendimizin Cennet’te gördüğü hayret verici şeylerden biri de orada akan dört ırmaktı. Allahü Teala bu manada şöyle buyurdu: “Cennet’te rengi, kokusu hiç bir vasfı bozulmayan sudan ırmaklar, tadına halel gelmeyen sütten ırmaklar,içenlere lezzet veren şaraptan ırmakler, süzme baldan ırmaklar vardır.» (47/15)
Resulullah (Sallallahü aleyhi ve sellem) Efendimiz, Cebrail’e : ” Bu ırmaklar nereden çıkar ve nereye akar?” buyurdu . Cebrail: “Bu ırmaklar Havz-ı Kevser’e akar, nereden çıktığını bilmiyorum.” dedi .

“Yüce Hakk katında Senin kerametin çoktur, istersen Sana bildirir.” dedi. Bu düşüncede iken bir melek gördüm. Bir melek gelip selam verdi ve dedi ki: “Ya Muhammed,gözlerini kapat. Ve kanadıma bas. ” Ben de gözlerimi kapattım,melek bana:“Gözlerini aç” dedi.Gözlerimi açtığımda bir ağacın yanında idim. Orada bir kubbe gördüm. O dört tane ırmağın o kubbenin altından aktığını gördüm.Oradan ayrılacaktım.Melek bana:“Niçin kubbenin içine girmiyorsun?” dedi. “Nasıl girebilirim kapısı kilitlidir.” dedim. Melek bana: “Anahtar senin elindedir” dedi.”Anahtarı nedir?” dedim. “Onun anahtarı: Bismillahirrrahmanirrahim (Rahman, Rahim olan Allah’ın adı ile)” dir, dedi. Kapıya doğru yaklaştım ve “Bismillahirrrahmanirrahim” dedim. Kilit açıldı,içeriye girdim.bu ırmakların kubbenin dört duvarından çıktığını gördüm. Oradan dışarıya çıkacağımda melek bana: “Ya Muhammed,gördün mü?” dedi. “Gördüm “ dedim.“İkinci defa bak” dedi.Baktım ki “Bismillahirrrahmanirrahim” kubbenin dört köşesinde yazılmış.Su ırmağı Bism’in mim’inden,süt ırmağı Allah’ın ha’sından, şarab ırmağı Rahman’ın mim’inden,bal ırmağı Rahim’in mim’inden çıktığını gördüm. Buradan gitmek istediğim zaman bana bir hitap geldi : “Ya Muhammed , ümmetinden kim beni bu isimler ile zikreder ve samimi bir kalp ile Bismillahirrrahmanirrahim derse,ona bu ırmaklardan içireceğim.”  Alemlerin Rabbı Allah’a hamd olsun.  (3)

 

Süt, şarâb, su ve baldır, cennetin ırmakları

İhsân eyle bizlere, içelim kana kana (4)

 

Aşk ateşi sönmez bende, tâ giceler gündüzlerde

Cennet havz-ı kevserinden, yanan kalbim sulanmaz mı?  (5)

 

Ne güzeldir cennetler, hûriler ve melekler

Akar hâvz-ı kevserin, içenlerden kıl beni  (6)

 

Üçü Cennet-ül Firdevs, çok güzel bahçeleri

Akar havz-ı kevseri, ne güzeldir cennetler  (7)

 

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi,  eserlerinde Cennet’in Irmaklarını  açıkladı .

 

 

Kaynaklar :

 

  • 1-Sıddık Naci Eren Efendi Kalplerin Anahtarı syf.584
  • 2-Sıddık Naci Eren Efendi Nuri Muhammedi syf.127
  • 3-Sıddık Naci Eren Efendi Nuri Muhammedi syf. 132-133
  • 4-Sıddık Naci Eren Efendi Divanı syf.109
  • 5-Sıddık Naci Eren Efendi Divanı syf.183
  • 6-Sıddık Naci Eren Efendi Divanı syf.189
  • 7-Sıddık Naci Eren Efendi Divanı syf. 205-206

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581