Müslümanın Günlüğü

Müslümanın Günlüğü
A+
A-
  1. MÜSLÜMANIN GÜNLÜĞÜ
Uşşaki meşayıhından Sıddık Naci Eren efendi bir eserinde Müslümanın Günlüğünü maddeler halinde yazmıştır. Alışverişini ve işlerini Müslüman’a yakışır bir biçimde yapmalısın, çünkü “Din, muameledir.” buyurulmuştur.
 
1- Yatağından kalkarken besmele çeker.
2- Sabah namazını camiide kılmaya
gayret eder. 
3- Sabah erkenden, Allah’dan helal rızık ister.
4- Beş vakit namazı cemaatle kılar.
5- Yeme, içme, giyim – kuşam ve para kazanma hususlarında Allah’a karşı gelmekten çekinir.
6- Kendisini İslam nimetine kavuşturduğu için Allah’a hamd eder. 
7- Kur’an okur ve okuduklarıyla amel eder.
8- Peygamberin sünneti ile amel
eder. 
9- Dini bilgilerini artırmak için farzları ve sünnetleri öğrenir ve ilim meclislerinde bulunur.
10- Hastalarla ilgilenir ve onları ziyaret eder.
11- İyiyi emredip, kötüden alıkor.
12- Din kardeşlerine yardım elini uzatıp sıkıntılarını giderir. 
13- Sözünde durur, ahde vefa gösterir.
14- Allah’ın kontrolünde olduğunu
bildiği için gizli, aşikar bütün hallerinde ihlası elden bırakmaz. 
15- Harcamalarında iktisada riayet edip malını saçıp savurmaz, cimri de davranmaz. Bunun için borçtan sakınır. Çünkü borç, mümin için gündüz ezilme, gece de derttir.
16- Kendinden ilgiyi kesseler bile, akrabayı ziyaret eder.
17- Ne öfke ne de hoşnutluk halinde aşırıya kaçmaz.
18- Sevdiğini Allah için sever, yerdiğini de Allah için yerer.
19- Susması fikir, konuşması zikir ve
bakışı ibret olur.
20- Aralarındaki sevgi ve samimiyeti artırmak için din kardeşleriyle hediyeleşir.
21- İyi arkadaşlar seçer, kötülerden uzak durur.
22- Allah’tan, çokça bağışlanmasını diler.
23- Allah’a, kalbini imanda sabit kılması için yalvarır.
24- Müslüman kardeşine karşı güler yüz gösterir, bilir ki bu bile bir sadakadır.
25- Kıskançlık, kin ve benzeri hastalıklardan arınmaya çalışır.
26- Sabır, ilim ve takva gibi güzel huylar edinir.
27- Bir musibetle karşılaştığında, “inna lillahi ve inna ilahi raciun” der.
28- Şöyle dua eder: “Allah’ım, bilerek Sana bir şey koşmaktan, Sana sığınırım. Bilmeyerek yapmışsam affını niyaz ederim.”
29- Daima ölümü, kabri ve ahireti hatırlar.
30- Pazartesi, Perşembe ve her  arabi ayın 13., 14. ve 15. günleri oruç tutar.
31- Eve girerken, çıkarken, camiye girerken, çıkarken ilgili duaları okur.
32- Ana –  baba, eş ve çocukların     hakkını vermekte kusur göstermez , diğer Müslüman kardeşlerinin de hak ve hukukuna riayet eder.
33- Gününü, nasuh bir tövbe, yürekten bir istiğfar ve huşu ile bitirir.
 
 
Kaynak : Sıddık Naci Eren efendi Evradı Saadeti Ebediyye syf. 269
Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581