Çihâr Yâr-i Güzîn’e şiirler

Çihâr Yâr-i Güzîn’e şiirler
A+
A-

Uşşâkî Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin şiirlerinde Çihâr Yâr-i Güzîn efendilerimiz

 

Eba Bekir ve Ömer, Osman ile hem Ali
Hep ashabın cümlesi, yatar nurlar içinde  (1)

 

Yatar sende Peygamber, ey mübarek Medine
Eba-Bekir ve Ömer, Osman ile hem Ali

Ah Medine Medine, bir kez göresim geldi
Ya Muhammed Mustafa, canım arzular seni  (2)

 

Eba-Bekir ve Ömer, Osman ile hem Ali

Hep cümle sahabiler, izinde Muhammed’in
Fahr-i alem Ahmed’in (3)

 

Eba-Bekir Sıddik veli, hani Ömer, Osman, Ali

Onlar dahi gülmediler, gülme gülme ağla gönül  (4)

 

İslam’ın ser-tacısın, yatarsın ResuI ile
Ey Eba-Bekir Sıddık, bir kez nazar kıl bana (5)

 

Ebu Bekir ve Ömer, Osman ile hem Ali

Cennet-i Bakıye’de, cümle sahabi yatar  (6)

 

Eba Bekir ve Ömer, Osman ile hem Ali
Sahabiler hakkı için, merhamet eyle bana (7)

 

Kıyamet günü haşreyle

Muhammed Mustafa ile
Ebu Bekir, Ömer, Osman
Aliyy el Murtaza ile (8)

 

Eba Bekir ve Ömer, Osman ile hem Ali

Etti ashab hep iman, aşkına Muhammed’in (9)

 

Eba Bekir, Ömer hem Osman, Ali
Lütfet ya Rab, kıl beraber bizleri
Resulullah’ın ashabı hakkıyçün
İhsanından, bizi mahrum eyleme  (10)

 

Eba Bekir ve Ömer, Osman ile hem Ali
Onlar cihar-ı yarin, sevdin ya Resülullah

Ya Muhammed Mustafa, canım arzular seni (11)

 

Çihar-ı yar-i Ebü Bekir, Ömer, Osman ve Ali .
Severim ben Ehl-i Beyt-i, hem Hasan-ı Hüseyn-i (12)

Ya Rab kıyamet günü, Habibinle haşreyle
Eba Bekir, Ömer, Osman, Ali-yyel Murtaza ile (13)

 

Hani nerde Fahr-i Alem, Eba Bekir, Ömer, Osman
Nerde Aliyy-i Murtaza, gülme gülme ağla gönül (14)

 

Eba Bekir, Ömer, Osman, kimdir Ali hem sahabi
Hasan ile Hüseyin kim, haber ver sen evliyadan (15)

 

Ebu Bekir, Ömer, Osman, Murtaza Ali

Onlardır peygamberin, çihar-ı yâri (16)

 

Eba Bekir, Ömer, Osman ve Ali
Talibe vuslat, isteyen gelsin

Pak ehl-i aba, Betül-i Zehra
Hasan, Hüseyin, isteyen gelsin (17)

 

Sensin Resul’ün yari, İslam’a ilk iman ettin
Ey Hazret-i Eba Bekir, yardım eyle kıyamette (18)

 

Hani Eba Bekir, Ömer, Osman ile hem Ali

Resül’ün sevdiklerini, neyledin sen ey dünya
Nerde hani sahabiler, neyledin sen mü’minleri
Ah vefasız neyledin sen, aman, aman, aman, aman (19)

 

Eba Bekir, Ömer, Osman, hani Ali hem sahabi

Canlar feda eylediler, eden gelsin bu meydana (20)

 

Hazret-i Eba Bekir, ilk iman edenlerden
Onu seven gönüller, hep derler Allah Allah (21)

 

Hazret-i Eba Bekir, giydi İslam tacını
Muhammed Emin ile, yatar nurlar içinde (22)

 

Ol cihanın fahrine, aşık olduk ezelde
Eba Bekir, Ömer, Osman, Alliyyül Murtaza’ya (23)

 

İki cihan serverini, Eba Bekir ve Ömer’i
Osman ile hem Ali’yi, alan dünya değil misin? (24)

 

Ebu Bekir ve Ömer, Osman ile hem Ali

Cümle ahlakımı onlara döndür
Kurtar beni hevadan hep masivadan

Cümle taklitlerimi tahkika döndür (25)

 

Kıyamet günü haşreyle, Muhammed Mustafa ile
Ebu Bekir, Ömer, Osman, Aliy-yel Mürteza ile (26)

 

Eba Bekir Sıddık Veli

Hani Ömer, Osman, Ali
Peygamberin sevdikleri
Aşık oldum sözlerine (27)

 

Ebu Bekir ve Ömer, Osman ile hem Ali

Onlardır Resul’ün, bil ki ciharı yâri  (28)

 

Ebu Bekir Sıddık Veli, Ömer Osman ve Ali

Severim ben Ehl-i Beyti, Hasan ile Hüseyin’i (29)

 

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin şiirlerinde Çihâr Yâr-i Güzîn’i

anlattı .

 

Kaynaklar :

 

 • 01-Sıddîk Nâci Eren Efendi Divanı s.18
 • 02-Sıddîk Nâci Eren Efendi Divanı s.67
 • 03-Sıddîk Nâci Eren Efendi Divanı s.70
 • 04-Sıddîk Nâci Eren Efendi Divanı 80
 • 05-Sıddîk Nâci Eren Efendi Divanı s.124
 • 06-Sıddîk Nâci Eren Efendi Divanı s.173
 • 07-Sıddîk Nâci Eren Efendi Divanı s.182
 • 08-Sıddîk Nâci Eren Efendi Divanı s.187
 • 09-Sıddîk Nâci Eren Efendi Divanı s.194
 • 10-Sıddîk Nâci Eren Efendi Divanı s.224
 • 11-Sıddîk Nâci Eren Efendi Divanı s.230
 • 12-Sıddîk Nâci Eren Efendi Divanı s.238
 • 13-Sıddîk Nâci Eren Efendi Divanı s.241
 • 14-Sıddîk Nâci Eren Efendi Divanı 261
 • 15-Sıddîk Nâci Eren Efendi Divanı 298
 • 16-Sıddîk Nâci Eren Efendi Divanı 316
 • 17-Sıddîk Nâci Eren Efendi Divanı 332
 • 18-Sıddîk Nâci Eren Efendi Divanı s.338
 • 19-Sıddîk Nâci Eren Efendi Divanı s.348
 • 20-Sıddîk Nâci Eren Efendi Divanı s.375
 • 21-Sıddîk Nâci Eren Efendi Divanı 381
 • 22-Sıddîk Nâci Eren Efendi Divanı s.401
 • 23-Sıddîk Nâci Eren Efendi Divanı s.407
 • 24-Sıddîk Nâci Eren Efendi Divanı s.410
 • 25-Sıddîk Nâci Eren Efendi Divanı s.473
 • 26-Sıddîk Nâci Eren Efendi Divanı s.476
 • 27-Sıddîk Nâci Eren Efendi Divanı 510
 • 28-Sıddîk Nâci Eren Efendi Divanı 573
 • 29-Sıddîk Nâci Eren Efendi Divanı 593

 

Çihâr yâr-i güzîn: Rasûlullâh-sallâllâhü aleyhi ve sellem Efendimiz’in dostları olan ilk dört halîfe olan Hazret-i Ebû Bekir, Hazret-i Ömer, Hazret-i Osman ve Hazret-i Alî’dir.

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581