Hazreti Ali K.V.

Hazreti Ali K.V.
A+
A-

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin “Nuru Muhammedi” eserinde Hazreti Ali K.V.

 

“Aşere-i Mübeşşere” hayatta iken, Cenab-ı Hakk ve Resul-ü Ekrem’in razı olduğu, sahabenin büyüklerinden “On kişi”dir. Hz. Ali (radıyallahu anh ) de Cennet ile müjdelenen sahabelerdendir.

 

HAZRET-İ ALİ (Kerremallahu Vecheh)

Hicretin beşinci ayında, Kainatın Efendisi Resul-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Mekkeli sahabilerle, Medineli sahabiler arasında birçoğunu birbirine kardeş ettiler.

Kardeş tutma işinde Hz. Ali açıkta kalmıştı. Ne hikmetse O’na hiç kimse kardeş gösterilmemişti… Hz. Ali (radıyallahu anlı):

– Ya Resulullah, benim kardeşim yok mu?

Allah’ın sevgilisi:
– Senin kardeşin benim.

Hadis-i şerifte:
“Aliyyün ahi fiddünya vel ahireti.” (Ali, dünya ve ahirette kardeşimdir) buyurulmuştur.

İlim ve hikmet kutbu Hz. Ali’ye Allah’ın Resulü şöyle buyurdu:

“Ali, Arab’ın efendisidir.” Bunun üzerine Hz. Aişe validemiz sordu:

– Arab’ın efendisi sen değil misin ey Allah’ın Resulü?

– Ben alemlerin efendisiyim, Ali de Arab’ın efendisidir,
buyurdu.

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin “Nuru Muhammedi” eserinden Hazreti Ali’yi K.V. aktarmaya çalıştık…

Kaynak:
Sıddîk Nâci Eren Efendi – Nuru Muhammedi
Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581