Ağlayan  Hurma direği

Ağlayan  Hurma direği
A+
A-

Hz. Resulullah s.a.v. den ayrılığa ağlayan Hannane

 

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin kitaplarında Hz. ResulAllah’ın (s.a.v.) ayrılığına ağlayan  Hurma direği ( Hannane ) mucizesini anlatır .  (1  )

 

Bir gün Resulullah minbere çıkmış hutbe okuyorlardı. Çok heyecanlı idiler. Cenab-ı Hakk’ın azamet celalini zikrederken minber sarsılmaya inlemeye başladı. Hazret-i Ömer minberin sağa sola gittiğini görünce bu manzaradan çok korkmuştu. Resulullah’ın minberden düşmesinden endişe ettim, demişti. Ebu Hüreyre ile Ebu Said derler ki :

 

Resulullah bir kere hutbe irad ediyorlardı. ‘ Nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki, kelamını üç kere buyurdu sonra ileri doğru eğildi. Herkesin başı yere eğilmiş ; gözlerinden yaşlar boşanmıştı . Minberin sarsılması bütün ashabı dehşette bıraktı.

 

Rivayete göre; Resulullah hutbe okurken minberin önündeki ağaç ağlamaya başlamıştı. Resulullah indi; ağacı kucakladı; sıktı. Sonra Resulullah :

 

Eğer bu ağacı kucağıma almasaydım, bu ağaç kıyamete kadar ağlardı buyurmuştur. İmam-ı Beyhaki’ye göre bu ağacı dünya ile ahiret arasında muhayyer (istediğini seçebilme imkanı) kıldı. O dünyayı istemeyip ahireti istedi, demiştir.

 

Beni Cennet’e dik. Allah’ın velileri yemişlerden yesin. Fakat öyle bir yerde bulunayım ki, fena bulmayayım, demişti.

 

Sıddîk Nâci Eren Efendi bir kasidesinde şöyle söylüyor :

 

İnledi Hurma Direği

 

Kaynasın aşk çömleği, inletti dertli yüreği

İnledi hurma direği, ben niçün inlemiyeyim

Geldim huzur-u Hazret’e, orda kavuştum hasrete

Aşık oldum Muhammed’e, ben niçün inlemiyeyim

 

Yaslandığı hurma direk, ağladı hasret çekerek

Aşk ile bağrı döverek, ben niçün inlemiyeyim

 

Bu yerdir namazgahı, hep aşıklar bahçesi

Bildim Cennet burası, ben niçün inlemiyeyim

Duaya tuttum ellerim, lütfu Cemal’ini özlerim

Rıza-yı Sıddık Ravza’da, ben niçün inlemiyeyim  (2)

 

İnledi Hurma direği ilahisinin okunuşu :

 

 

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin, kitaplarından ağlayan hurma direğini aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

 

1-Sıddîk Nâci Eren Efendi Nuru Muhammedi s.484

2-Sıddîk Nâci Eren Efendi Nuru Muhammedi s.524

 

Foto 1 Resulullah s.a.v. Minberinin arkasında Hannane hurma direğine dayandığı yere dikilen sütun

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581