Hz. Muhammed s.a.v.

Hz. Muhammed s.a.v.
A+
A-

Hazreti ResulAllah s.a.v.

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ve hocalarının eserlerinde Hazreti Resulullah s.a.v. :

Hazreti Resulullah (s.a.v.)

Hazreti ResulAllah (s.a.v.) 571 yılında Mekke’de dünyaya teşrif etti. Doğmadan önce babası Abdullah, 6 yaşında annesi Amine vefat etti. 8 yaşına kadar dedesi Abdulmuttalib’in himayesinde kalıp , onun vefatıyla amcası Ebu Talib’in evine taşındı. Çobanlık, ticaret yaptı. Hılfül füdul derneğinde aktif görev aldı. Kabe’nin onarılmasında Hacerül Esved taşının yerine konmasında hakemlik yaptı. Kendisine El – Emin (güvenilir) sıfatı verildi. 25 yaşında Hz. Hatice ile evlendi. Hz. Hatice’den Kasım , Abdullah , Zeynep , Rukiye , Ümmügülsüm , Fatıma adında çocukları oldu. Erkek çocukları küçükken vefat etti. (1, 2, 4, 5 )

Hazreti HabibAllah (s.a.v.) ibadet ve tefekkür için çıktığı Nur dağındaki mağarada Cebrail a.s. ilk vahyi getirmesiyle peygamberliğe başladı. İslam’la şereflenenler Hz. Hatice, Hz.Ebubekir , Hz. Ali’dir. Hazreti NebiAllah ve ilk müslümanlar hakaret, eziyet ve boykota maruz kaldılar. Bir kısmı Habeşistan’a hicret etti. Amcası Hz. Ebu Talib ve ardından hanımı Hz. Hatice vefat etti. Hazreti Muhammed Mirac’a çıktı . Medine’den gelenler, 1.ve 2. Akabe’de O’na biat ettiler . (3, 6, 7, 8 )

Ahir zaman Peygamberi (s.a.v.) , yol arkadaşı Hz. Ebubekir ile Medine’ye hicret etti. Kuba’da ilk mescidi bizzat çalışarak yaptı. Medine-i Münevvere’de Eyüp Sultan’a misafir oldu. 624’de Bedir, 625’de Uhud, 627’de Hendek savaşlarını yaptı. 628’de sahabesiyle Hacca gitmek istedi; ama Mekkeli müşriklerin engellemesiyle Hudeybiye anlaşmasını imzaladı. 628’de Hayber, 629’da Mute savaşlarını komuta etti . 630’da Mekke’yi fethetti . 630’da Huneyn savaşı ve Tebük seferini yaptı. 632’de hacc için Mekke’ye gitti. 632 yılında Medine’de vefat etti. Kabri şerifi Medine’de Ravza-i Mutahhara’dadır. ( 9, 10, )

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Hazreti Resulullah s.a.v.’yi aktarmaya çalıştık .

Kaynaklar :

1- Sıddîk Nâci Eren Efendi Mübarek Aylar ve Geceler s.197-230; Nuru Muhammedi s.17-77

2- Sıddîk Nâci Eren Efendi Ahir Zaman Peygamberi s.53-74

3- Sıddîk Nâci Eren Efendi Ahir Zaman Peygamberi s.74-102

4- Tevfik Çapacıoğlu Hz Muhammed (sa) makalesi

5- Sıddîk Nâci Eren Efendi Divanı s.170 , 258

6- Sıddîk Nâci Eren Efendi Nuru Muhammedi s.77-144

7- Sıddîk Nâci Eren Efendi Mübarek Aylar ve Geceler s.268-343

8- Bekir Sıdkı Visali Efendi ve Mehmed Ruhi Efendi Hakikat ve Marifet Sırları s.49, 50, 54, 80, 95, 97, 114, 150, 151, 157, 166

9- Sıddîk Nâci Eren Efendi Adın Güzel Zatın Güzel s.21-23, 195-237

10- Sıddîk Nâci Eren Efendi Nuru Muhammedi s.145-170

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581