99 Esma Kudret Ruhunun Vücutta Devir Kasidesi 1

99 Esma Kudret Ruhunun Vücutta Devir Kasidesi 1
A+
A-

 

99 ESMA KUDRET RUHU’NUN VÜCUTTA
DEVİR KASİDESİ (63)

Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin hocaları Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi  Hz’nin 99 Esma Kudret Ruhunun Vücutta Devir Kasidesinden bir bölüm  :

99 Esma Kudret Ruhunun Vücutta Devir Kasidesi Bölüm 1

…..
EYZAN

85 — Vücuddur kim gelir Muhammed’e hemen alır Ferd ismin
86 — Vücuddur kim gelir Ebubekre hemen alır Sıddık ismin
87 — Vücuddur kim Gelir Ömer’e hemen alır Faruk ismin
88 — Vücuddur kim gelir Osman’a hemen alır Haya ismin

EYZAN

89 — Vücuddur kim gelir Ali’ye hemen alır İmam ismin
90 Vücuddur kim gelir Hasan’a hemen alır Şerif ismin

91 – Vücuddur kim gelir Hüseyin’e hemen alır Seyyid ismin
92 – Vücuddur kim gelir Zeynelabidin’e hemen alır Abid ismin

93 — Vücuddur kim gelir Bakır’a hemen alır Habir ismin
94 — Vücuddur kim gelir Caferi Sadık’a hemen alır Samed ismin
95 — Vücuddur kim gelir Musa Kâzım’a hemen alır Müheymin ismin
96 — Vücuddur kim gelir Ali Rıza’ya hemen alır Vedud ismin
97 — Vücuddur kim gelir Muhammed Takiy’e, hemen alır Semi ismin
98 — Vücuddur kim gelir Ali Naki’ye hemen alır Veli ismin

100—Vücuddur kim gelir Mehdi’ye hemen alır Hadi ismin
Vücuddur kim gelir Sıdkı’ya hemen alır Fakir ismin.

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin hocaları Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi  Hz’nin.  99 Esma Kudret Ruhunun Vücutta Devir Kasidesinden bir bölüm ünü aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

1- Bekir Sıdkı Visali hz ve Mehmet Ruhi Hz.  Hakikat ve Marifet Sırları

 

 

Foto : Hz.Allah cc, Hz.Muhammed sav , Hz.Ali kv, Hz.Fatıma ra, Hz Hasan ra, Hz Hüseyin ra hattı

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581