Arifler ve Aşıklar Kasidesi

Arifler ve Aşıklar Kasidesi
A+
A-

Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin Hocaları

 

Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ilk hocası Bekir Sıdkı Visali’nin Arifler ve Aşıklar kasidesi:

 

Arifler ve Aşıklar Kasidesi

 

Ariflerin abdesti gözyaşı oldu

Aşıkların kıblesi her taraf oldu

 

Ariflerin mescidi kalpleri oldu

Aşıkların namazı her zaman oldu

 

Ariflerin orucu hem cemal oldu

Aşıkların zekatı hem mevtleri (ölüm) oldu

 

Ariflerin Kabesi mürşidi oldu

Aşıkların kelamı zikrullah oldu

 

Ariflerin nefsi safiyan oldu

Aşıkların nuru Nurunnur oldu

 

Ariflerin kalbi mutahhar (temiz) oldu

Aşıkların aklı aklı kül oldu

 

Ariflerin fikri pürkemal (çok mükemmel,olgun) oldu

Aşıkların himmeti (manevi yardım) pürula ( ilklerle dolu) oldu

 

Ariflerin vehmi (düşünce) hem sultan oldu

Aşıkların hayali pürcila (çok parlak) oldu

 

Ariflerin sureti pür cila oldu

Aşıkların cismi debagat (deriyi terbiye etme) oldu

 

Ariflerin kabri bimekan (mekansız) oldu

Aşıkların sohbeti muhibban (sevgili) oldu

 

Visalinin maşuku (sevdiği) Allah’ı oldu

Allah Allah Hu Hu Hu Allah Hu Hu Hu   (1, 2)

 

Uşşâkî Meşayıhı Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ilk Hocası Bekir Sıdkı Visali’nin Arifler ve Aşıklar’ı anlattığı kasidesini aktardık

 

Kaynaklar :

  • 1 Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
  • 2 Bekir Sıdkı Visali hz. divanı