Bekir Sıdkı Visali’nin Efendi Hz.’nin Hamdiye (Taamiyye) Kasidesi

Bekir Sıdkı Visali’nin Efendi Hz.’nin Hamdiye (Taamiyye) Kasidesi
A+
A-

Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ilk hocası Bekir Sıdkı Visali’nin Efendi Hz.’nin Hamdiye (Taamiyye) kasidesi

 

Tekkelerde akşam namazından sonra sofraya otururlar. Sofradan kalkılmadan,  “eûzu-besmele” ile “Fâtiha-i Şerîfe” ve “Sûre-i Haşr”ın son âyetleri okunduktan  sonra, Hamdiyye ilâhisi okunurdu:

 

Allah bize lutfetti şükür elhamdülillah

Ni’metine gark etti şükür elhamdülillah

 

Hak lâ ilâhe illallah Hû lâ ilâhe illallah ….

 

İlahinin güftesi Şeyh Osmân Sıdkî Efendi’nin halifesi Şeyh Hamdi-i Bağdadi (ö. 1146/1733) olup öğrencilerinden biri de Pîr-i Sânî Cemâleddin-i Uşşâkî’dir.

 

 

Kaside-i Taamiye

 

Eyzan

Allah bize lütfetti nimetine garkettü şükür elhamdülillah

Allah lâ ilahe illallah hu lâ illallah

 

Nefsimin safasına, ruhumun hayatına, nurumun ziyasına, şükür

elhamdülillah

 

Eyzan

 

Muhammed kadem bastı şefi olmaktır kastı hakkın sevgili dostu

şükür elhamdülillah

 

Eyzan

 

Ol habibin yarları cennettedir canları sevenleriz anları Şükür

elhamdülillah

 

Eyzan

 

Kalbimin vüsatine, aklımın ziyadına, fikrimin kuvasına, şükür

elhamdülillah

 

Eyzan

 

Yiyelim nimetini, övelim rahmetini, analım hazretini, şükür

elhamdülillah

 

Eyzan

Vehmimin kemalini hayalimin cilasına himmetimin vefasına

şükür elhamdülillah

 

Eyzan

 

Harç edelim varımız, kurban olsun canımız, Kur’andır imanımız,

şükür elhamdülillah

 

Eyzan

 

Suretimin hüsnüne, cismimin sıhhatine, kabrimin pürnuruna,

şükür elhamdülillah

 

Eyzan

 

Sıdkı kulun şükrünü kabul eyle yarabbi dergaha süreyim yüzü

şükür elhamdülillah

 

Bekir Sıdkı Visali’nin Hz’nin Hamdiye kasidesini bir de aşağıdaki linkten dinleyebilirsiniz :

 

https://www.youtube.com/watch?v=4XaEYTGFRmg

https://www.youtube.com/watch?v=RjoyZ1FDcnU

https://www.youtube.com/watch?v=orGf0GfwoBc