Seyyid Hüseyin Fevzi Paşa (k.s.) hz.

Seyyid Hüseyin Fevzi Paşa (k.s.) hz.
A+
A-

Seyyid Hüseyin Fevzi Paşa (k.s.) hz.

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin hocalarından Seyyid Hüseyin Fevzi Paşa (k.s.) Hazretleri

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin Kadiri hilafeti aldığı hocası Seyyid Hüseyin Fevzi Paşa (Hasan-i , Hüseyni) (k.s.) Hazretleridir. Bu zata Sıddık Naci Eren ef.yi yönlendiren Seyyid Kazım Kızılkanat hazretleridir.

Seyyid Hüseyin Fevzi Paşa (k.s.) Hazretleri , Pîr Seyyid Abdulkâdir Geylâni Hazretleri’nin torunlarından 17. batnı, Seyyid Abdurrezzak ‘ın oğullarındandır. Seyyid Hüseyin Fevzi Paşa  (k.s.) Hazretleri 1897’de Bağdat’ta doğmuş; 1983’de İstanbul’da vefat edip Bağdat’ta Abdülkadir Geylani Hz. haziresine defnedilmiştir. Seyyid Hüseyin Fevzi Paşa askeri veterinerlik okumuştur. Önce Osmanlı ordusunda daha sonra Irak ordusunda görev yapmıştır.  Mürşidi Şam’da ikamet eden Seyyid Muhammed Yusuf Efendi’dir.

Seyyid Hüseyin Fevzi Paşa: Katkıda bulunduğu eserler aşağıdadır.

  1. Mektubat-ı Geylani Gavs’ül-Azam Abdülkadir Geylani’nin Mektupları Derleme
  2.  Besmele’nin Şerhi Abdü’l Kerim B. İbrahim El-Cili
  3.  Gayb’ın Dili Muhammed Sadık Ul Sadi
  4.  Şemsü’s-Şümus Mecd-i Talid Halidiye Risalesi Adab-ı Mürid Mevlana Halid El-Bağdadi
  5. Hüseyin Fevzi Paşa, Ukudi’l-Cevahir fi Selasi’l-Ekabir uluçınar yayınları 1979
  6. Abdülkerim b. İbrahim el Cili(k.s) İnsan-ı Kamil.tercüme Seyyid Hüseyin Fevzi Paşa

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin  hocası Seyyid Hüseyin Fevzi Paşa (Hasan-i , Hüseyni) (k.s.) Hazretleri’nin tercüme ettiği eserleri yazmaya çalıştık.