Seyyid-i Salavat

Seyyid-i Salavat
A+
A-

Seyyid-i Salavat

“Seyyid-i Salavat”,  Hz. Peygamber için okunan ve Allah’ın rahmet ve selamının O’nun üzerine olması dileğini ifade eden faziletli, kerim dualar demektir. Seyyid-i Salavat Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ilk mürşidi Bekir Sıdkı Visali hz.nin yazmış olduğu Salavat-ı Şerifenin adıdır.

SEYYİDİ SALÂVAT

Seyyidina ya Mustafa ya Müçteba nefisler addedince sana olsun
salatü selâm.
Zati nefsinden yarattın enfası, ya Hannan, ya Mennan, ya Selâm
Seyyidina ya Ahmed, ya Mahmud , ruhlar adedince Sana olsun salatü selâm
Nur’u ruhundan yarattın ervahı ya Ganî  , ya Muğnî , ya Mu’ti
Seyyidina ya Münîr ya Beşîr nurlar adedince Sana olsun salatü
selâm
Zati nurundan yarattın envarı ya Latîf ya Habîr ya Vehhab
Seyyidina ya Fatih, ya Miftah, kalbler adedince Sana olsun salatü
selâm
Nur’u kalbinden yarattın kulubu ya Basît ,  ya Hadi, ya Fettah,
Seyyidina ya Ümmü, ya Zeki, akıllar adedince Sana olsun salatü
selâm
Nuru aklından yarattın ukuli ya Alîm , ya Âlim ya Allâm
Seyyidina ya Nasır ya Mansur fikirler adedince Sana olsun salatü
selâm
Nuru fikrinden yarattın efkârı ya Vekîl, ya Kefîl , ya Kâfî ,
Seyyidina ya Sultan ya Nezir vehimler adedince Sana olsun salatü selâm
Nuru vehminden yarattın evhamı ya Azîm , ya Kebîr, ya Celîl ,
Seyyidina ya Müzemmil ya Müddessir hayâller adedince Sana
olsun salatü selâm
Nuru hayalinden yarattın hayali ya Daim , ya Bakî , ya Şafî ,
Seyyidina ya Gavsuazam ya Veli himmetler adedince Sana olsun
salatü selâm
Nuri himmetinden yarattın himemi ya Halîm , ya Kerîm , ya Rahîm ,
Seyyidina ya Tahe ya Yasin suretler adedince sana olsun salatü
selam
Nuru suretinden yarattın cinanı ya Hasîp, ya Karîb , ya Cemîl ,
Seyyidina ya Muhammed, ya Hamid, cisimler adedince Sana olsun
salatü selâm
Nuru cisminden yarattın ecsamı ya Bari, ya Macid, ya Rezzak,
Seyyidina ya Tahir, ya Mutahhir, kabirler adedince Sana olsun
salatü selâm
Nuru kabirinden yarattın kuburu ya Muhyî , ya Cevad , ya Gaffar,
Kasidemi okuyan ihvanlara Sıdkı fakirden selâm
Fatiha ile kabrimi pür nur edeler vesselam.

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin mürşidi kutbul arifin gavsul vasilin el-hac Bekir Sıdkı Visali (k.s.) Hazretlerinin Salavatı şerifesi’ni aktarmaya çalıştık .

 

Okunuşu :

Mehmet Ruhi hz.nin ilahi zakirbaşı Naim Kaya efendi okuyor.

 

Kaynaklar :

1- Bekir Sıdkı Visali hz ve Mehmet Ruhi hz’nin ‘ Visali Ruhi Divanı ; Hakikat ve Marifet Sırları ‘ kitabı s.65-66

2-Mehmet Ruhi Akhan hazretleri hayatı ve divanı s.127

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581