Abdurrahman Sami Niyazi hz.

Abdurrahman Sami Niyazi hz.
A+
A-

Abdurrahman Sami Niyazi Hz.

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Abdurrahman Sami Niyazi hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Şücaaddin Aziz hz.den sonra gelen zat Abdurrahman Sami Niyazi hz.dir.

 

Abdurrahman Sami Niyazi hz. ‘de 1876 yılında Manisa Saruhan’da doğmuştur. Mürşidi Şücaaddin Aziz hz.dir. Medrese tahsili görmüştür. İstanbul Kasımpaşa’da Yahya Kethuda dergahında irşad faaliyeti yapmıştır. Kabri şerifi İstanbul Edirnekapı’dadır Vefat tarihi 1935 yılıdır. Eserlerinden bazıları latin harflerle basılmıştır. Divan, Tuhfetul Uşşakiyye, Uşşaki’de bul Aşkı … Hulefâsı: Bekir Sıdkı Visali hz’dir.

 

 

Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi hz. Silsile-i Tarikat kasidesinde şöyle demektedir :

Abdurrahman Sami aldı zülcenaheyn oldu bu nur

Sıddık Naci Eren efendi ise

Abdurrahman Sami’ye geçti feyz-i nur-u ilahi

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Abdurrahman Sami Niyazi hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 3. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 4. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 5. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 6. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi
 7. TDV İslâm Ansiklopedisi
 8. Uşşaki kitabı Sıddık Naci Eren
 9. Osmanlı Müellifleri: 1. Cild – Bursalı Mehmed Tâhir Efendi”
 10. Ahmed Talibi İrşadi divanı hz. Dr.Raşit Çavuşoğlu
 11. Ahmed Tâlib İrşâdî’nin Dîvânı’nın İncelenmesi tezi, Neslihan Dönmez Alpdoğan
 12. Evliyalar Şehri Çanakkale Abdulhalim Durma
 13. https://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/irsadi-ahmed-talib 
 14. Çilli, Bilâl Reşit (Rüşdi Urlavî) Uşşâkîlik. Düzenleyen: Hidayet Sevgili. 
 15. Ali Talip Çatalyürek Divan-ı Ahmed Talip Çatalyürek
 16. KUŞADASI CİVARINDA YAŞAYAN MUTASAVVIF ŞAİRLER TASAVVUFÎ-EDEBÎ BİR MUHİT OLARAK AYDIN: AYDINLI UŞŞAKÎ ŞAİRLER VE ŞİİRLERİ Doç Dr. Necdet ŞENGÜN*
 17. UŞŞÂKÎLİK VE DİVAN ŞİİRİNDE UŞŞÂKÎ ŞAİRLER 2018, Erzurum Dr. Öğr. Üyesi Lokman Taşkesenlioğlu
 18. Hüsameddin Uşşaki ve Uşşakiler, Özdamar 2001

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Abdurrahman Sami Niyazi hz.