Ahmed Şücaaddin Aziz hz.

Ahmed Şücaaddin Aziz hz.
A+
A-

Şücaaddin Aziz Hz.

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Şücaaddin Aziz hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Ahmed Talibi İrşadi hz.den sonra gelen zat Şücaaddin Aziz hz.dir.

 

Şücaaddin Aziz hz. ‘de 1816 yılında Gelibolu’da doğmuştur. Mürşidi Ahmed Talibi İrşadi hz.dir. Çanakkale, Gelibolu ve Rodos’ta irşad faaliyeti yapmıştır. Kabri şerifi Çanakkale İş merkezi’nin içinde kalmıştır. Vefat tarihi 1916 yılıdır. Hulefâsı: Abdurrahman Sami Niyazi hz’dir.

 

 

Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi hz. Silsile-i Tarikat kasidesinde şöyle demektedir :

Ahmed Şücaaddin gösterdi feyzi manevi nur

Sıddık Naci Eren efendi ise

Ahmed Şücaüddin vuslat etti Cenab-ı Peygambere

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Şücaaddin Aziz hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 3. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 4. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 5. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 6. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi
 7. TDV İslâm Ansiklopedisi
 8. Uşşaki kitabı Sıddık Naci Eren
 9. Osmanlı Müellifleri: 1. Cild – Bursalı Mehmed Tâhir Efendi”
 10. Ahmed Talibi İrşadi divanı hz. Dr.Raşit Çavuşoğlu
 11. Ahmed Tâlib İrşâdî’nin Dîvânı’nın İncelenmesi tezi, Neslihan Dönmez Alpdoğan
 12. Evliyalar Şehri Çanakkale Abdulhalim Durma
 13. https://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/irsadi-ahmed-talib 
 14. Çilli, Bilâl Reşit (Rüşdi Urlavî) Uşşâkîlik. Düzenleyen: Hidayet Sevgili. 
 15. Ali Talip Çatalyürek Divan-ı Ahmed Talip Çatalyürek
 16. KUŞADASI CİVARINDA YAŞAYAN MUTASAVVIF ŞAİRLER TASAVVUFÎ-EDEBÎ BİR MUHİT OLARAK AYDIN: AYDINLI UŞŞAKÎ ŞAİRLER VE ŞİİRLERİ Doç Dr. Necdet ŞENGÜN*
 17. UŞŞÂKÎLİK VE DİVAN ŞİİRİNDE UŞŞÂKÎ ŞAİRLER 2018, Erzurum Dr. Öğr. Üyesi Lokman Taşkesenlioğlu
 18. Hüsameddin Uşşaki ve Uşşakiler, Özdamar 2001
 19. https://www.ussakitarikati.com.tr/ahmed-talib-i-irsadi-hz-ve-huseyin-husnu-aziz-hz/5587/
 20. http://www.ussaki.com/v2/sucaaddin-aziz-ussaki-k-s-a/
 21. https://www.ussakitarikati.com.tr/sucaaddin-aziz-hz-ve-kabri-serifi/5831/

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Çanakkale Şücaaddin Aziz Hz.nin kabri şerifinin (taşınmadan üzerine inşaat yapılan) olduğu Çanakkale Belediye İş merkezi