Ahmed Semerkandi Hz.

Ahmed Semerkandi Hz.
A+
A-

Ahmed Semerkandi Hz.

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Ahmed Semerkandi hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde İbrahim Ümmi Sinan hz.den sonra gelen zat Ahmed Semerkandi hz.dir.

Emir Ahmed Efendi Semerkand’da (Özbekistan) doğmuştur. Ahmed Semerkandi hz.nin mürşidi hakkında çeşitli rivayetler vardır. ( Muhammed Erzincani hz. postnişinleri, Ümmi Sinan hz. gibi)

Emir Ahmed Semerkandi hz. ve talebesi Hüsameddin Uşşaki hz. Uşak’ta buluşmuş ve Hoca seyrü süluk eğitimini burada vermiştir. Uşak’ın Kabaklar köyünde 981/ 1573 yılında vefat etmiştir. Türbesi de bu köydedir. Halifesi : Pir Hasan Hüsameddin Uşşaki hz. dir .

Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi hz. Silsile-i Tarikat kasidesinde şöyle demektedir :

Emir Ahmed Semerkandi Halveti’de intişar eyledi bu nur

Sıddık Naci Eren efendi ise

Emir Ahmet Semerkandi oldu güneş misali

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Ahmed Semerkandi hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 3. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 4. Lamezatı Hulviyye
 5. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 6. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 7. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi , Şamil İslam Ansiklopedisi
 8. TDV İslâm Ansiklopedisi
 9. Uşşaki kitabı Sıddık Naci Eren efendi
 10. Anadolu Tasavvuf tarihine notlar Prof.Dr. Mahmud Erol Kılıç
 11. İslam Tasavvufunda Halvetilik ve Halvetiler Rahmi Serin

 12. IX/XV. ASIR OSMANLI TOPLUMUNDA HALVETÎLİK VE HALVETÎLER Mahmut ULU Danışman Prof. Dr. HÜLYA KÜÇÜK
 13. TASAVVUF TARİHİ ARAŞTIRMALARINA KAYNAKLIK AÇISINDAN TOMÂR-I TURUK-I ‘ALİYYE (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Lütfiye TEZER
 14. Türkiye’de Tarikatlar Halvetiyye Prof.Dr. Semih Ceyhan
 15. Mehmet Tahir efendi Osmanlı Müellifleri eserinin tashihi Y.Lisans Tezi Hatice YILMAZ uludağ üniversitesi
 16. Prof.Dr. Reşad Öngören Osmanlıda Tasavvuf
 17. 15-16.yüzyıl_arşiv kaynaklarına göre Uşak kazasının sosyal ve ekonomik tarihi Dr.Mehtap Özdeğer
 18. Ahmed Öğke Ahmed Şemseddin Marmaravi hz.insan yayınları
 19. Necdet Kabaklarlı ile söyleşi

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Ahmed Semerkandi Hz. türbesi kabaklar köyü Uşak