Ahmed Şemseddin Marmaravi Hz.

Ahmed Şemseddin Marmaravi Hz.
A+
A-

Ahmed Şemseddin Marmaravi Hz .

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Ahmed Şemseddin Marmaravi hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Alaaddin Uşşaki hz.den sonra gelen zat Ahmed Şemseddin Marmaravi hz.dir.

İlk eğitimini bir Halveti şeyhi olan babası İsa efendiden almıştır. Medrese eğitimini doğduğu yerde alıp tasavvuf eğitimini Alaadin Uşşaki hz.den almıştır. Akhisar’ın gölmarmara köyünde 1435’de doğmuştur. Kendisine Halvetiyye yolunun Ahmediyye kolu izafe edilen zatı muhteremdir. Lakabı Yiğitbaşı’dır. Tekkesinde irşad ile uğraşmıştır. Bir çok eseri günümüze ulaşmıştır. 1504 (H.910) yılında Manisa’da vefat etmiştir. Öne çıkan halîfesi Hacı İzzeddîn Karamânî hz.dir.

Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi hz. Silsile-i Tarikat kasidesinde şöyle demektedir :

Ahmed Yiğitbaşı cihana imtihan ile dağıttı bu nur

Sıddık Naci Eren efendi ise

Ahmet Yiğitbaşı eyledi imtihan cümle şeyhleri

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Ahmed Şemseddin Marmaravi hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 3. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 4. Lamezatı Hulviyye
 5. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 6. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 7. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi , Şamil İslam Ansiklopedisi
 8. TDV İslâm Ansiklopedisi
 9. Niyazi-i Mısri Hayatı Eserleri ve Görüşleri, Yazar: Prof. Dr. Mustafa Aşkar, İnsan Yayınları 2011 Topkapı/İstanbul

İslam Tasavvufunda Halvetilik ve Halvetiler Rahmi Serin

 1. IX/XV. ASIR OSMANLI TOPLUMUNDA HALVETÎLİK VE HALVETÎLER Mahmut ULU Danışman Prof. Dr. HÜLYA KÜÇÜK
 2. TASAVVUF TARİHİ ARAŞTIRMALARINA KAYNAKLIK AÇISINDAN TOMÂR-I TURUK-I ‘ALİYYE (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Lütfiye TEZER
 3. Ahmed Şemseddîn Marmaravî’nin Câmiu’l-Esrâr Adlı Eserinde Tevhidin Özellikleri ve İşlevleri Mahmut ULU
 4. Türkiye’de Tarikatlar Halvetiyye Prof.Dr. Semih Ceyhan
 5. Osmanlı Müellifleri Mehmet Tahir efendi
 6. Hasan Özer – Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin Marmaravi Usul-ı Vusul-ı İlahiyye (metin-inceleme-gramatikal dizin) tezi Danışman Prof.Dr. Hanifi Vural
 7. 15. YÜZYIL MUTASAVVIFLARINDAN YİĞİTBAŞI AHMED ŞEMSEDDÎN-İ MARMARAVÎ’NİN CÂMİ’Ü’L-ESRÂR MESNEVÎSİ (İNCELEME-METİN) YÜKSEK LİSANS TEZİ TUĞBA KUŞBUDU Danışman Prof.Dr.Üzeyir Aslan
 8. Uluslararası Türk Dünyası Kültür araştırmaları Dergisi Sonbahar 2016 – 2 (7) [Sempozyum özel sayısı ] 395 Türk Dilinin Tanınmayan Bir Yadigarı: Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin Marmaravi’nin Usul-ı Vusul-ı İlahiyye’si Hasan Özer
 9. Ahmed Öğke Yiğitbaşı Veli Okulu Youtube videoları
 10. https://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/semseddin-marmaravi-ahmed-yigitbasi
 11. Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin-i Marmaravi Hz. ve Üç Eseri Ögke A. Şehzadeler Belediyesi Kültür Yayınları, Manisa, 2021
 12. MANİSALI YİĞİTBAŞI VELİ AHMED ŞEMSEDDİN-İ MARMARAVİ SEMPOZYUMU 26 Nisan 2008 BİLDİRİLER [Arif Bilgin, Gürol Pehlivan, Himmet Konur …] – haz: MEHMED VEYSİ DÖRTBUDAK

 13. Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin Marmaravi Hazretlerini yad merasimi – 2022 – Manisa Vakfı
 14. Gölmarmaralı Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî’yi Anma Paneli – Hasan Şükrü Yayıntaş

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Ahmed Şemseddin Marmaravi hz.nin türbe-i şerifi