Ahmed Talibi İrşadi hz.

Ahmed Talibi İrşadi hz.
A+
A-

Ahmed Talibi İrşadi Hz.

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Ahmed Talibi İrşadi hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Hüseyin Hakkı hz.den sonra gelen zat Ahmed Talibi İrşadi hz.dir.

 

Ahmed Talibi İrşadi hz. Bayındır (İzmir) ‘de 1820 (h.1235) yılında doğmuştur. Mürşidi Hüseyin Hakkı hz.dir. Çanakkale, İzmir ve Balıkesir’de irşad faaliyeti yapmıştır. Kabri şerifi Çanakkale Kilitbahir’dedir. Vefat tarihi 1881 (h.1298 ) dir. Hulefâsı: Hüseyin Hüsnü Aziz ve Şücaaddin Aziz hz’dir.

 

 

Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi hz. Silsile-i Tarikat kasidesinde şöyle demektedir :

Talip İrşadi ile cihana intişar eyledi bu nur

Sıddık Naci Eren efendi ise

Talibi İrşadi buldu rıza-i bar-i cemali

 

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Ahmed Talibi İrşadi hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 3. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 4. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 5. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 6. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi
 7. TDV İslâm Ansiklopedisi
 8. Uşşaki kitabı Sıddık Naci Eren
 9. Osmanlı Müellifleri: 1. Cild – Bursalı Mehmed Tâhir Efendi”
 10. Ahmed Talibi İrşadi divanı hz. Dr.Raşit Çavuşoğlu
 11. Ahmed Tâlib İrşâdî’nin Dîvânı’nın İncelenmesi tezi, Neslihan Dönmez Alpdoğan
 12. Evliyalar Şehri Çanalkkale Abdulhalim Durma
 13. https://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/irsadi-ahmed-talib 
 14. Çilli, Bilâl Reşit (Rüşdi Urlavî) Uşşâkîlik. Düzenleyen: Hidayet Sevgili. 
 15. Mehmet Şamil Baş Ömer Hulusi ve Divanı
 16. Ali Talip Çatalyürek Divan-ı Ahmed Talip Çatalyürek
 17. KUŞADASI CİVARINDA YAŞAYAN MUTASAVVIF ŞAİRLER TASAVVUFÎ-EDEBÎ BİR MUHİT OLARAK AYDIN: AYDINLI UŞŞAKÎ ŞAİRLER VE ŞİİRLERİ Doç Dr. Necdet ŞENGÜN*
 18. http://www.ussaki.com/v2/huseyin-hakki-efendi/
 19. UŞŞÂKÎLİK VE DİVAN ŞİİRİNDE UŞŞÂKÎ ŞAİRLER 2018, Erzurum Dr. Öğr. Üyesi Lokman Taşkesenlioğlu
 20. Hüsameddin Uşşaki ve Uşşakiler, Özdamar 2001
 21. https://www.ussakitarikati.com.tr/ahmed-talib-i-irsadi-hz-ve-huseyin-husnu-aziz-hz/5587/
 22. Ahmed Talibi İrşadi youtube video filmi

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Kilitbahir Çanakkale Ahmed Talibi İrşadi Hz.nin kabri şerifi