Alim Sinan Hz.

Alim Sinan Hz.
A+
A-

Alim Sinan Hz.

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Alim Sinan hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Ömer Karibi hz.den sonra gelen zat Alim Sinan hz.dir.

 

Alim Sinan Hz. Muğla Yatağan ilçesi turgut ( Leyne ) köyünde doğmuştur. Mürşidi Ömer Karibi hz.dir. Daha sonra Gelibolu Bolayır’a yerleşip 30 yıl irşad hizmeti yürütmüş. Kabri şerifinin öğrencisi Muhammed Keşani hz.nin kabrinin yanında Keşan Kadıköy beldesinde olduğu eserlerde yazılmış olup araştırıldığında yeri bulunamamıştır. Vefat tarihi belli değildir. (m.1660-1665 arasında olabilir) Hulefâsı: Dimetokalı Hasan Efendi – Gelibolulu Nûh Efendi – Keresteci Mustafa Efendi -Selanikli Mahmûd Efendi – Dıramalı Muhammed Efendi (“Keşanlı” da denilmiştir.) Alim Sinan hz.nin (1588’de sağ) diğer bir öğrencisi de Kuloğlu Hacı İlyas efendi (v.1657/8) olmuştur. Hadis ilmine ait Ferra el Begavi’nin Mesabihüs Sünne ve İmam Taftazani’nin Akaid’ini tercüme etmiştir.

 

Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi hz. Silsile-i Tarikat kasidesinde şöyle demektedir :

Alim Sinan’ı can içre aldı sadakatla nur

 

Sıddık Naci Eren efendi ise

Alim Sinan hizmet etti zakirlere, dervişana

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Alim Sinan hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 3. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 4. Lamezatı Hulviyye
 5. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 6. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 7. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi , Şamil İslam Ansiklopedisi
 8. TDV İslâm Ansiklopedisi
 9. Uşşaki kitabı Sıddık Naci Eren
 10. UŞŞÂKÎ ŞEYHİ BOLAYIRLI ŞEYH SİNÂN EFENDİ’NİN KÜLLİYÂTINA DAİR Prof. Dr. Sadık YAZAR
 11. KULOĞLU ŞEYH HACI İLYAS VE KÜLLİYATI Bünyamin TAŞ
 12. Etvar-ı Seba Kuloğlu Hacı İlyas efendi Necdet Şengün
 13. Keşan’da Tasavvuf Kültürüne Genel Bir Bakış -Ahmed Bâdî Efendi’nin “Riyâz-ı Belde-i Edirne” Adlı Eseri Örneğinde ve Edirne’de Tasavvuf Kültürü Dr. Selami Şimşek

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Foto : Alim Sinan hz.nin doğduğu turgut köyündeki Hacı İlyas Camii