Cemaleddin Uşşaki Hz.

Cemaleddin Uşşaki Hz.
A+
A-

Cemaleddin Uşşaki Hz.

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Cemaleddin Uşşaki hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Hamdi Bağdadi hz.den sonra gelen zat Cemaleddin Uşşaki hz.dir.

 

Cemaleddin Uşşaki Hz. Edirne’de doğmuştur. Mürşidi Hamdi Bağdadi hz.dir. Şeyhinin vefatından sonra Hasan Sezai hz.den de tasavvuf terbiyesi görmüştür. Daha sonra İstanbul Savaklar’daki dergaha şeyh olmuştur (1742/ h.1155) . Uşşaki yolunun ikinci piri olup seyri süluka ilaveler yapmıştır. Divanı vardır. Kabri şerifi İstanbul Edirnekapı Savaklar Camiindedir. Vefat tarihi 1751 (H. 1164) dir. Hulefâsı: Selahaddin Uşşaki hz’dir.

 

 

Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi hz. Silsile-i Tarikat kasidesinde şöyle demektedir :

Muhammed Cemaleddin pir-i sani Uşşak’i vecd-i istikrarla bu nur

 

Sıddık Naci Eren efendi ise

Seyyid Cemalüddin Uşşaki oldu Piri sani

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Cemaleddin Uşşaki hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 3. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 4. Cemalizade Tekkesi Şeyhi Cemaleddin Uşşaki ve Şiiri Mahmud Erol Kılıç Eyüp Sultan Sempozyumu
 5. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 6. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 7. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi , Şamil İslam Ansiklopedisi
 8. TDV İslâm Ansiklopedisi
 9. Uşşaki kitabı Sıddık Naci Eren
 10. https://www.ussakitarikati.com.tr/cemaleddin-ussaki-tekkesi/5369/
 11. http://www.ussaki.com/v2/edirneli-bir-mutasavvif-cemaleddin-ussaki/
 12. Osmanlı Müellifleri 1.cild Bursalı Mehmed Tehir efendi
 13. Şeyh Mehmed Cemaleddin -i Uşşaki ve Cemalizade Tekkesi Dr. Nuran Çetin
 14. PROF. DR. BEYHAN KESİK https://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/cemali-seyh-seyyid-mehmed-cemaleddin
 15. Ergin, Mehmet , Nihal Nomer Karaman ve Üçüncü Kemal , Cemâleddîn-i Uşşâkî’nin Hayatı, Eserleri ve Dîvânı
 16. Yağız Yalçınkaya Cemaleddin Uşşaki Divanı ve Tasavvuf tezi

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Edirnekapı Savaklar Cemaleddin Uşşaki Camisi