Davudu Tai Hz.

Davudu Tai Hz.
A+
A-

Davud-u Tai Hz

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Davud-u Tai hz. k.s.a.  :

 

Kutbü’r Rabbani, Gavsü’s semedani, Nebiler varisi, Evliyalar Sultanı, keramet feleğinin bedri, menba-ı esrar, matla-i envar,

Davud-u Tai, İmam-ı A’zam Ebu Hanife hazretlerinin ileri gelen talebelerinden. İsmi, Ebu Süleyman Davud bin Nasır-i Kufi’dir. Takva sahiplerinin büyüklerinden, kanaat ehli olup, zahidlerin (dinin emirlerini yerine getirenlerin) en meşhurlarındandır. Horasanlı’dır. Habib-i Acemi’nin halifesi idi. Sultan Harun Reşid ve diğer makam sahiplerinin hediyyelerini kabul etmezdi. Haramlardan, şüphelilerden, mübahlardan fazlasından sakınan, pek çok ilimlere sahip bir zatdır. İmam-ı a’zam’ın yirmi sene derslerine devam etti. Fıkh ilminde talebelerin içinde en önde gelenler arasına girdi. Cafer-i Sadık hz ile görüştü. İmam-ı Muhammed, İmam Ebu Yusuf, İmam-ı Züfer arkadaşlarıydı.165 (m. 78l)’de Bağdat’ta vefat etti.

Türbesinin videosu :

https://www.youtube.com/watch?v=0XccPTMRtn4

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Davudu Tai hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

  1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi s.81- 84
  2. İslam Ansiklopedisi Davudu Tai maddesi
  3. Evliyalar Ansiklopedisi Türkiye Gazetesi

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581

 

Foto : Davudu Tai hz. Türbesi