Hamdi Bağdadi hz.

Hamdi Bağdadi hz.
A+
A-

Hamdi Bağdadi Hz.

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Hamdi Bağdadi hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Osman Sıdki hz.den sonra gelen zat Hamdi Bağdadi hz.dir.

 

Hamdi Bağdadi Hz. Edirne’de doğmuştur. Mürşidi Osman Sıdki hz.dir. Edirne Germekapı mahallesinde Hamid efendi (Halil Attar , Debbağhane) dergahında şeyhlik yapmıştır. Yemeklerden sonra tekkelerde okunan Hamdiyye ilahisi bu zatındır. Kabri şerifi Edirne Tatarhanı kabristanındadır. Vefat tarihi 1723 (h.1136) dir. Hulefâsı: Cemaleddin Uşşaki hz’dir.

 

 

Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi hz. Silsile-i Tarikat kasidesinde şöyle demektedir :

Hamdiyi Bağdadi azizlerden oldu mualla nur

 

Sıddık Naci Eren efendi ise

Mehmed Hamdi amel etti Kur’an’la

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Hamdi Bağdadi hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 3. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 4. Mahmud Erol Kılıç Anadolu Tasavvuf tarihine notlar, Batı Trakya’nın Sesi (Nisan) 1993, Sayı: 6
 5. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 6. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 7. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi , Şamil İslam Ansiklopedisi
 8. TDV İslâm Ansiklopedisi
 9. Uşşaki kitabı Sıddık Naci Eren
 10. Edirne’de Tasavvuf Kültürü Dr. Selami Şimşek
 11. Edirne Tekkeleri N. Çiçek Akçıl
 12. Riyâz-I Belde-i Edirne”, Ahmed Bâdî Efendi, Trakya Üniv. Yayınları, 3. Cilt, Mayıs, 2014.
 13. www.ussaki.com
 14. Şeyh Osmân Sıdkî Efendi’nin Şâhide Kitâbesi Hakkında Mehmet Kökrek*

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Germekapı mahallesinde Cami