Hüseyin Hakkı Hz.

Hüseyin Hakkı Hz.
A+
A-

Hüseyin Hakkı Hz.

 

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Hüseyin Hakkı hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Ömer Hulusi hz.den sonra gelen zat Hüseyin Hakkı hz.dir.

 

Hüseyin Hakkı hz. Turgutlu (Kasaba )’da 1812 (h.1217) yılında doğmuştur. Mürşidi Ömer Hulusi hz.dir. Turgutlu ve Tire’de şeyhlik yapmıştır. Kabri şerifi Turgutlu’dadır. Vefat tarihi 1880 (h.1297 ) dir. Hulefâsı: Ahmed Talibi İrşadi hz’dir.

 

 

Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi hz. Silsile-i Tarikat kasidesinde şöyle demektedir :

Hüseyin Hakkı azizde izzetle şan buldu bu nur

Sıddık Naci Eren efendi ise

Hüseyin Hakkı aşıkların rehberi

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Hüseyin Hakkı hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 3. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 4. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 5. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 6. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi
 7. TDV İslâm Ansiklopedisi
 8. Uşşaki kitabı Sıddık Naci Eren
 9. Osmanlı Müellifleri: 1. Cild – Bursalı Mehmed Tâhir Efendi”
 10. https://www.turgutluyanki.com/kasaba-nin-ilk-egitim-kurumlarindan-cumhuriyet-kurumlarina-sayi-68/13256/
 11. Nazenin Uşşakilik Doç.dr. Şamil Baş
 12. Evliyalar Şehri Aydın Abdulhalim Durma
 13. https://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/vasfi-ali-galib 
 14. Çilli, Bilâl Reşit (Rüşdi Urlavî) Uşşâkîlik. Düzenleyen: Hidayet Sevgili. 
 15. Mehmet Şamil Baş Ömer Hulusi ve Divanı
 16. Ali Talip Çatalyürek Divan-ı Ahmed Talip Çatalyürek
 17. KUŞADASI CİVARINDA YAŞAYAN MUTASAVVIF ŞAİRLER TASAVVUFÎ-EDEBÎ BİR MUHİT OLARAK AYDIN: AYDINLI UŞŞAKÎ ŞAİRLER VE ŞİİRLERİ Doç Dr. Necdet ŞENGÜN*
 18. http://www.ussaki.com/v2/huseyin-hakki-efendi/
 19. UŞŞÂKÎLİK VE DİVAN ŞİİRİNDE UŞŞÂKÎ ŞAİRLER 2018, Erzurum Dr. Öğr. Üyesi Lokman Taşkesenlioğlu
 20. Hüsameddin Uşşaki ve Uşşakiler, Özdamar 2001

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Turgutlu Hüseyin Hakkı Hz.nin kabri şerifi