İbrahim Ümmi Sinan Hz.

İbrahim Ümmi Sinan Hz.
A+
A-

İbrahim Ümmi Sinan Hz.

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden İbrahim Ümmi Sinan hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Hacı İzzeddin Karamani hz.den sonra gelen zat İbrahim Ümmi Sinan hz.dir.

Doğum yeri ile ilgili farklı rivayetler ( Bursa, Prizren , Karaman ) vardır.

İstanbul’da eğitim aldı.

Hacı İzzeddin Karamani hz.den tasavvuf eğitimi almıştır.

Hilafet aldıktan sonra topkapı’daki tekkesinde irşada başlamıştır.

Mücâhid, müşâhid, âşık u sâdık bir zât idi. Her sene üç erbaîn yapardı . Çok mücâhede ederdi.

Kurduğu yola Sinaniyye denilmektedir.

976/1568 yılında vefat edip halifesi nasuh ef.nin Eyup Sultan’daki tekkesine defnedilmiştir.

Halifeleri : Seyyid Seyfullah Nizamoğlu hz. Nasuh Hz. , Hakikîzade Osman Hz.

Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi hz. Silsile-i Tarikat kasidesinde şöyle demektedir :

Ümmi Sinan şaheser keramette yaydı bu nur

Sıddık Naci Eren efendi ise

Vuslat etti Ümmi Sinan gösterdi kerameti

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden İbrahim Ümmi Sinan hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 3. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 4. Lamezatı Hulviyye
 5. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 6. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 7. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi , Şamil İslam Ansiklopedisi
 8. TDV İslâm Ansiklopedisi
 9. İslam Tasavvufunda Halvetilik ve Halvetiler Rahmi Serin

 10. IX/XV. ASIR OSMANLI TOPLUMUNDA HALVETÎLİK VE HALVETÎLER Mahmut ULU Danışman Prof. Dr. HÜLYA KÜÇÜK
 11. TASAVVUF TARİHİ ARAŞTIRMALARINA KAYNAKLIK AÇISINDAN TOMÂR-I TURUK-I ‘ALİYYE (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Lütfiye TEZER
 12. Türkiye’de Tarikatlar Halvetiyye Prof.Dr. Semih Ceyhan
 13. Mehmet Tahir efendi Osmanlı Müellifleri eserinin tashihi Y.Lisans Tezi Hatice YILMAZ uludağ üniversitesi
 14. Mezhepler Ve Tarikatlar Tarihi Enver Behnan Şapolyo
 15. Prof.Dr. Ahmed Öğke Ahmed Şemseddin Marmaravi hz.insan yayınları
 16. Halvetilik’te Ahmediyye Kolu Yiğitbaşı Veli ve Külliyesi Dr. Necdet Okumuş
 17. www.ummisinan.com
 18. Prof.Dr. Reşad Öngören Osmanlıda Tasavvuf
 19. https://defter-i-ussak.blogspot.com/2019/11/cemaatle-halvet.html?view=mosaic&m=1
 20. Ümmî Sinan bin İbrâhim Halvetî Doç. Dr. A. Azmi BİLGİN
 21. https://teis.yesevi.edu.tr/%20madde-detay/ummi-sinan-ibrahim
 22. https://nefirdergi.com/blog/ummi-sinan-tekkesi/
 23. https://mucizeibaki.blogspot.com/2015/10/pir-ummi-sinan_17.html
 24. Seyyid Seyfullah Nizamoğlu Necdet Tosun
 25. Nidayi Sevim – YeniDünya Dergisi 2019 aralık
 26. Osmanlı’da Bir Ḫalvetī Tekkesi: Ümmī Sinān Dergâhı NURAN ÇETİN

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : İbrahim Ümmi Sinan Hz. meydanı İstanbul Eyüp Sultan