İbrahim Zahidi Gilani hz.

İbrahim Zahidi Gilani hz.
A+
A-

İbrahim Zahid Gilani Hz.

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden İbrahim Taceddin Zahid Gilani hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye silsilesinde Cemaleddin Şirazi Ezheri hz.den sonra gelen zat İbrahim Taceddin Zahid Gilani hz.dir. Azerbeycan’ın (Hazar denizi’nin güney batısındaki) Gilan nahiyesine bağlı Siyaverud köyünde doğdu. Eğitimini Gilanve Şiraz’da tamamladı. Tasavvufi eğitimini Sadi-i Şirazi ve Cemaleddin Şirazi Ezheri hz.den aldı. Gilan’ın kuzeyindeki Güştasfi’de irşad faaliyetlerinde bulundu. Kendinden önce üç esmayla olan seyri süluku ilk defa yedi esmaya yükselten sufidir. Halvet ve riyazeti çok yaparmış. Yoluna Zahidiyye denmiştir. Şeyh İbrahim Zahid hz. 705 / 1305 yılında vefat etti. Gilan nahiyesi Lenger-i Künan’da (Siyavar) kabri şerifi ile İran’ın Lahican’da makam kabri vardır. Halifeleri : Şeyh Safi, Şeyh Ahi Yusuf, Şeyh Pir Hikmet, ve postnişini Şeyh Ahi Muhammed hazretleri.

Bekir Sıdkı Visali hz. ve Mehmet Ruhi hz. Silsile-i Tarikat kasidesinde şöyle demektedir :

İbrahim Zahidi Geylani de cemi, intişar eyledi bu nur

Sıddık Naci Eren efendi ise

İbrahim Zahid-i Gilani girdi dostun bağına

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

Şeyx Zahid Gilani türbəsi – YouTube

https://m.youtube.com/watch?v=gR6lOr2HdUo

İlim Hikmet Sofrası Dijital Sohbetler (Şeyh Zahid Geylani) – YouTube

Prof. Dr. Namıg Musalı anlatıyor

https://m.youtube.com/watch?v=0cBQl5doVro

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden İbrahim Taceddin Zahid Gilani hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. İsmail Hakkı Bursevi hz.nin Kitabus Silsiletil Celvetiyye’si ,
 3. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 4. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 5. Lamezatı Hulviyye
 6. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 7. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 8. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi , Şamil İslam Ansiklopedisi
 9. İslam Ansiklopedisi
 10. Niyazi-i Mısri Hayatı Eserleri ve Görüşleri, Yazar: Prof. Dr. Mustafa Aşkar, İnsan Yayınları 2011 Topkapı/İstanbul
 11. Anadolu İrfan Geleneği ve Şeyh Zahid Gilani Prof.Dr. Namıq Musalı
 12. Zâhid Gîlânî Üzerine Bir İnceleme Sûfî Araştırŵaları – Sufi Studies SAYI 13 47  Süleyman GÖKBULUT
 1. AZERBAYCAN’DA TASAVVUFİ HAREKETLER (YÜKSEK LİSANS TEZİ)
  Tez DanışmanıDoç. Dr. Mustafa AŞKAR Tezi Hazırlayan Zülfikar NABİYEV
 2. 13. YÜZYIL ANADOLU TASAVVUFUNDA EVHADEDDİN-İ KİRMANİ VE TESİRLERİ Doktora Tezi Moharram MOSTAFAVI
 3. https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeyx_Zahid_Gilani
 4. Seyx Zahid Gilani Aqşin MİSTANLI (ƏLİYEV) Tarixçi-tədqiqatçı https://djb.az/gundem/21733-eyx-zahd-glan.html
 5. Doğumunun 800-cü yılında Şeyh Zzahid Gilani sempozyumu 2018
 6. TASAVVUF TARİHİ ARAŞTIRMALARINA KAYNAKLIK AÇISINDAN TOMÂR-I TURUK-I ‘ALİYYE (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Lütfiye TEZER 567 Hulvî, a.g.e., s. 307-312. 568 Aşkar, a.g.m., s. 557. Ceyhan, a.g.e., s. 697. 569 Vicdânî, a.g.e., s. 18, Dipnot: 2.
 7. I. Şabanı Veli Sempozyumu HALVETİYYE SUFİLİĞİNİN ŞİRVAN’DA TEŞEKKÜL DEVRİ ŞABAN-I VELİYE UZANAN YOLUN KURUCU ŞAHSİYETLERİ Doç. Dr. Mehmet RIHTIM
 8. Authority and Dignity; History, Architecture, and Restoration of Sheikh Zahed Gilani Tomb Maryam Pourzakarya
 9. SELÇUKLULAR DEVRiNDE AZERBAYCAN BÖLGESiNDEKi TARİKATLARlN iLME

MÜNASEBETLERi VE ALiM SUFiLER Doç. Dr. Mehmet RIHTIM Hulvi, Lemezat, sh. 279-283. A. Hilmi Hocazde, Ziyaret-i Evliya, s.47.

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Zahid Gilani hz. türbesi