İzzeddin Halveti Hz

İzzeddin Halveti Hz
A+
A-

İzzeddin Halveti Hz .

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden İzzeddin Halveti hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye silsilesinde Ahi Muhammed Emre (Mirem) hz.den sonra gelen zat İzzeddin Halveti Türkmani hz.dir. Şirvan şehrinin Şamahı kasabasında dünyaya geldi. Ticaretle uğraştı. Hafız olup Kur’an öğretimiyle ilgilendi. Bir rüyayla Heri kasabasındaki Ahi Emre hazretlerine gidip tasavvufi eğitim aldı. Meraga’da tekkesini kurdu. H828/ m.1424 yılında Şamahı’da vefat etti. Kabri Şerifi Şamahı’da ve Meraga’da olduğu hakkında rivayetler vardır. Halifeleri : Ömer Şirvani, İbrahim Kübadi, Baba Resul, Sadreddin Hıyavi hz.dir..

Bekir Sıdkı Visali hz. Silsile-i Tarikat kasidesinde şöyle demektedir :

İzzeddin de azizlerden oldu mualla nur

Sıddık Naci Eren efendi ise

Şeyh Izzüddin ihya etti cümle mü’minleri

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden İzzeddin Halveti hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. İsmail Hakkı Bursevi hz.nin Kitabus Silsiletil Celvetiyye’si ,
 3. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 4. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 5. Lamezatı Hulviyye
 6. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 7. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 8. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi , Şamil İslam Ansiklopedisi
 9. İslam Ansiklopedisi
 10. Niyazi-i Mısri Hayatı Eserleri ve Görüşleri, Yazar: Prof. Dr. Mustafa Aşkar, İnsan Yayınları 2011 Topkapı/İstanbul
 11. Üç Pirin Mürşidi Prof.Dr.Semih Ceyhan
 12. MEHMET KEMAL PİLAVOĞLU’NUN HAYATI, ESERLERİ VE TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİ Abdulkadir ABDIKAMIT UULU Y.LİSANS TEZİ
 13. İslam Tasavvufunda Halvetilik ve Halvetiler Rahmi Serin

 14. Keşkül Dergisi Halvetiyye (23 yaz) ve Yahya Şirvani sayıları
 15. Fariz Khalilli AKSUDA ŞIHMEZİD HALVETİ HANEGAHI
 16. TASAVVUF TARİHİ ARAŞTIRMALARINA KAYNAKLIK AÇISINDAN TOMÂR-I TURUK-I ‘ALİYYE (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Lütfiye TEZER 567 Hulvî, a.g.e., s. 307-312. 568 Aşkar, a.g.m., s. 557. Ceyhan, a.g.e., s. 697. 569 Vicdânî, a.g.e., s. 18, Dipnot: 2.
 17. Yahya Şirvani hz.’nin halifeleri öncesi Anadolu’da Halvetiler. Bakü’den Balkanlara Halvetilik III Doç. dr Ali Öztürk
 18. I. Şabanı Veli Sempozyumu HALVETİYYE SUFİLİĞİNİN ŞİRVAN’DA TEŞEKKÜL DEVRİ ŞABAN-I VELİYE UZANAN YOLUN KURUCU ŞAHSİYETLERİ Doç. Dr. Mehmet RIHTIM
 19. SELÇUKLULAR DEVRiNDE AZERBAYCAN BÖLGESiNDEKi TARİKATLARlN iLME

MÜNASEBETLERi VE ALiM SUFiLER Doç. Dr. Mehmet RIHTIM Hulvi, Lemezat, sh. 279-283. A. Hilmi Hocazde, Ziyaret-i Evliya, s.47.

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : İzzeddin Halveti hz türbesi Şamahı ‘da yedi gumbet türbelerinin yakınında