Kerimüddin Ahi Muhammed Nur-i Halveti Hz.

Kerimüddin Ahi Muhammed Nur-i Halveti Hz.
A+
A-

Kerimüddin Ahi Muhammed Nur-i Halveti Hz.

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye silsilesinde İbrahim Taceddin Zahid Gilani hz.den sonra gelen zat Kerimüddin Ahi Muhammed Nur-i Harezmi hz.dir. Harizm’de dünyaya gelmiştir. Halvete girmeyi çok sevdiği için Halveti diye de isimlendirilmiştir. Gördüğü bir rüya ile Zahid Gilani hz’den seyrü süluk gördü.Hilafet aldıktan sonra Şeyhi onu Harizm’e gönderdi. Orada bir tekke kurarak halkı irşad etti. Şeyhinin vefatından sonra Herat’a (Heri  ) yerleşti. Şeyh Muhammed Halveti hz , (780 H./1378-79 M.) yılında vefât etti. Kabri şerifi Herat (Heri) kasabasında Abdullah Ensari Türbesi yakınında Halvetiler (gargadah) Mezarlığındadır. Dört halifesi : “Şeyh Muhammed Karsi, Şeyh Kutbuddin-i Tebrizi, Şeyh Osman Şirvani, halifesi ve yağeni Şeyh Pir Ömer Halveti” hazretleridir.

Sıddık Naci Eren efendi ise

Ahi Muhammed Halveti ederdi yari temaşa

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

Khwaja Abdullah Ansari|خواجه عبدالله انصاری | Sage of Herat| پیر هرات | Inside Afghanistan | Hirat

https://www.youtube.com/watch?v=MHUGEasjcyc

Shrine of Khwaja Abdullah Ansari Herat Afghanistan

https://www.youtube.com/watch?v=8ASZSsKgXFs

 

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Kerimüddin Ahi Muhammed Nur-i Harezmi hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. İsmail Hakkı Bursevi hz.nin Kitabus Silsiletil Celvetiyye’si ,
 3. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 4. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 5. Lamezatı Hulviyye
 6. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 7. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 8. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi , Şamil İslam Ansiklopedisi
 9. İslam Ansiklopedisi
 10. Niyazi-i Mısri Hayatı Eserleri ve Görüşleri, Yazar: Prof. Dr. Mustafa Aşkar, İnsan Yayınları 2011 Topkapı/İstanbul
 11. www.turbeler.org
 12. TASAVVUF TARİHİ ARAŞTIRMALARINA KAYNAKLIK AÇISINDAN TOMÂR-I TURUK-I ‘ALİYYE (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Lütfiye TEZER 567 Hulvî, a.g.e., s. 307-312. 568 Aşkar, a.g.m., s. 557. Ceyhan, a.g.e., s. 697. 569 Vicdânî, a.g.e., s. 18, Dipnot: 2.
 13. I. Şabanı Veli Sempozyumu HALVETİYYE SUFİLİĞİNİN ŞİRVAN’DA TEŞEKKÜL DEVRİ ŞABAN-I VELİYE UZANAN YOLUN KURUCU ŞAHSİYETLERİ Doç. Dr. Mehmet RIHTIM
 14. SELÇUKLULAR DEVRiNDE AZERBAYCAN BÖLGESiNDEKi TARİKATLARlN iLME

MÜNASEBETLERi VE ALiM SUFiLER Doç. Dr. Mehmet RIHTIM Hulvi, Lemezat, sh. 279-283. A. Hilmi Hocazde, Ziyaret-i Evliya, s.47.

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Kerimüddin Ahi Muhammed Nur-i Harezmi hz. kabrinin bulunduğu Herat’taki kabristan