Marufu Kerhi Hz

Marufu Kerhi Hz
A+
A-

Marufu Kerhi Hz

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Marufu Kerhi hz. k.s.a.  :

Büyük velîlerden. AdıMa’rûf bin Fîrûz, künyesi Ebû Mahfûz’dur. Doğum târihi bilinmemektedir. Bağdât’ın Kerh beldesinden olduğu için Kerhî denilmiş ve Mârûf-ı Kerhî diye tanınmıştır. Sofiyye-i aliyyenin büyüklerindendir. Tasavvufta örnek, Hak Teâlâ (CC) Hz.leri’ne giden yolun rehberi, zamanındaki aşıkların efendisi idi.

 

Anne babası hristiyandı. Hristiyan eğitimi için bir rahibin yanına verilmesine rağmen o teslisi kabul etmeyip arayışa geçti. Onu Şeyh İbn-i Semmâk’a götürdüler. Sonra İbn-i Semmâk beni İmâm-ı Ali Rızâ’ya götürdü. Durumu ona anlattı ve onun elinde müslüman oldu. Ma’ruf, Kûfe’de ciddi bir eğitimden geçdi. İmam-ı Ali Rıza’nın çocuklarıyla birlikte büyüdü.

 

Ma’rûf-ı Kerhî, Dâvûd-i Tâî hazretlerinden feyz almış olup; büyük velîlerden Sırrîyi Sekâtî de, Ma’rûf-ı Kerhî’den ders ve feyz alarak yetişti. Hârun Reşîd ile aynı zamanda yaşadı. Muhaddis olup, zamânının meşhûr hadîs âlimlerinden hadîs dinlerdi. Ma’rûf-i Kerhi bir zaman sonra Bağdat velileri arasında zikredilir ki Zekeriyya bin Yahya ve Sırrîyi Sekâtî gibi zirveleri o yetiştirir. Ahmed b. Hanbel başta olmak üzere Yahyâ b. Maîn, Bişr el-Hâfî gibi dönemin önemli simalarının Ma‘rûf-i Kerhî’yi ziyaret edip kendisiyle bazı konuları istişare ettikleri kaydedilmiştir.

 

Ma’rûf-ı Kerhî (rahmetullahi aleyh), Bağdât’ın imâmı ve zâhidi lakabını aldı. Dinde imâm olup, fıkıh, hadîs, tefsîr ve kelâm ilimlerinde büyük âlimdir. Bütün bu ilimlerde hüccet, senet idi. İctihad makâmına erişmişti.

 

815 (H.200) senesinde Bağdat’ta vefât edip zâviyesinin bulunduğu yere defnedildi . Kabri Bağdât’ta Şüniziye Kabristanındadır ve mezarının üzerine bir cami inşa edilmiştir. Kabri başında yapılan duâ makbul ve müstecabdır.

 

(1, 2, 3, )

Marufu Kerhi hz.nin kabrinin videosu :

hazrat maroof karkhi

https://www.youtube.com/watch?v=PrBKja5Hmpk

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Marufu Kerhi hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

  1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
  2. İslam Ansiklopedisi maddesi
  3. Risalehaber, kuranhaktır, gavsulazam, mollacami, huzurpınarı, kerimusta, nefahatuluns internet siteleri

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581

 

Foto : Marufu Kerhi hz. Türbesi