Memicanı Saruhani Hz

Memicanı Saruhani Hz
A+
A-

Memicani Saruhani Hz.

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Memicani Saruhani hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Pir Hasan Hüsameddin Uşşaki hz.den sonra gelen zat Memicani Saruhani hz.dir.

Memicani Saruhani Hz. Manisa Saruhan’da doğmuştur.   Tahsîlinden sonra Pîr Ümmî Sinân hazretlerinden tasavvuf terbiyesi görmüştür. Memicanı Saruhani hz. Hüsameddin Uşşaki hz.den seyrü süluk eğitimi almıştır. 1599 (h.1008 ) yılında vefat etmiş; kabri şerifi Fatih’tedir. Postnişini : Ömer Karibi hz. dir .

Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi hz. Silsile-i Tarikat kasidesinde şöyle demektedir :

Memicani aldı hissesini o sultandan bu nur

Sıddık Naci Eren efendi ise

Eş-şeyh Memican himmet aldı geçti bütün zulmeti

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Memicani Saruhani hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 3. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 4. Lamezatı Hulviyye
 5. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 6. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 7. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi , Şamil İslam Ansiklopedisi
 8. TDV İslâm Ansiklopedisi
 9. Uşşaki kitabı Sıddık Naci Eren
 10. Anadolu Tasavvuf tarihine notlar Prof.Dr. Mahmud Erol Kılıç
 11. MANİSA’LI ŞEYH .MEMİCAN-1 SARUHANİ VE ESERLERİNDE MEVLANA’DAN TESiRLER Mahmud Erol Kılıç
 12. MEMİ CÂN-I SARUHANÎ VE DÎVÂNÇESİ Ramazan Ekinci
 13. Memican Saruhani ve divanı; Halveti Şeyhlerden Dört Kuşak Uşşaki Şair Lokman Taşkesenlioğlu

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Memicani Saruhani Hz. Kabri Şerifi