Muhammed Bekri hz

Muhammed Bekri hz
A+
A-

Muhammed Bekri Hz

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Muhammed Bekri hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye silsilesinde Muhammed Dineveri hz.den sonra gelen zat Muhammed Bekri hz.dir. Tam adı Şeyh Necibeddin Amuyye Muhammed bin Abdullah el-Bekri’dir. Hz Ebubekir neslindendir. Kudüs’te doğmuştur. Doğum tarihi bilinmemektedir. Muhammed Dineveri hz.nin akrabasıdır. Muhammed Bekri hz. Muhammed Dineveri hz.ne bağlanıp dervişi olmuş. Mürşidinin Bağdat’taki dergahına gidip  seyri süluk görmüş. Hacca gittikten sonra Kudüs’te 380 / 990 yılında vefat etmiştir.

Bekir Sıdkı Visali hz. Silsile-i Münacaat kasidesinde şöyle demektedir :

Kutbu alem Muhammedül Bekri eyledi pür nur

Sıddık Naci Eren efendi ise

Muhammed-i Bekri girdi aşk meydanına

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

(1, 2, 3, 4, 5 )

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Muhammed Bekri hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

  1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
  2. İsmail Hakkı Bursevi hz.nin Kitabus Silsiletil Celvetiyye’si ,
  3. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005, İstanbul c:2
  4. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
  5. Lamezatı Hulviyye

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Kudüsü Şerif