Muhammed Keşani hz.

Muhammed Keşani hz.
A+
A-

Muhammed Keşani Hz.

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Muhammed Keşani hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Alim Sinan hz.den sonra gelen zat Muhammed Keşani hz.dir.

 

Muhammed Keşani Hz. bugün yunanistan’ın Kuzey doğusunda Bulgar – Türk sınırına yakın bir yerdeki Drama’da doğmuştur. Mürşidi Alim Sinan hz.dir. Daha sonra Keşan’ın Kadıköy beldesine göç etmiştir. Kabri şerifi hocası Alim Sinan ile beraber Keşan Kadıköy beldesinde olduğu eserlerde yazılmış olup araştırıldığında yeri bulunamamıştır. Vefat tarihi belli değildir. (m.1665-1670 arasında olabilir) Hulefâsı: Halil Gümülcinevi’dir.

 

Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi hz. Silsile-i Tarikat kasidesinde şöyle demektedir :

Muhammed Keşani’ye devir ile ikmal pür nur

 

Sıddık Naci Eren efendi ise

Muhammed Keşani buldu rıza-i bari

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Muhammed Keşani hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 3. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 4. Lamezatı Hulviyye
 5. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 6. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 7. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi ,
 8. TDV İslâm Ansiklopedisi
 9. Uşşaki kitabı Sıddık Naci Eren
 10. https://www.ussakitarikati.com.tr/muhammed-kesani-hz/5693/
 11. Keşan’da Tasavvuf Kültürüne Genel Bir Bakış -Ahmed Bâdî Efendi’nin “Riyâz-ı Belde-i Edirne” Adlı Eseri Örneğinde ve Edirne’de Tasavvuf Kültürü Dr. Selami Şimşek
 12. http://ussaki-erleri.com/?p=183

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Muhammed Keşani hz.nin vefat ettiği Keşan’ın Kadıköy beldesi