Muhammed Tevfik Nazillivi hz

Muhammed Tevfik Nazillivi hz
A+
A-

Muhammed Tevfik Nazillivi Hz.

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Muhammed Tevfik Nazillivi hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Ali Galip Vasfi hz.den sonra gelen zat Muhammed Tevfik Nazillivi hz.dir.

 

Muhammed Tevfik Nazillivi hz. Nazilli’de doğmuştur. Mürşidi Ali Galip Vasfi hz.dir. Nazilli’de Yeşil Türbe diye anılan türbe ve bitişiğindeki (Yunanlıların yaktığı ve şu anda mevcud olmayan) cami/ tekkede şeyhlik yapmıştır. Nazilli’de müftülük yapmıştır. Kabri şerifi Nazilli’de Yeşil Türbe’dedir Vefat tarihi 1864 (h.1280 ) dir. Hulefâsı: Hulusi Ömer hz’dir.

 

 

Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi hz. Silsile-i Tarikat kasidesinde şöyle demektedir :

Muhammed Tevfik nusrati ilahi ile buldu bu nur

Sıddık Naci Eren efendi ise

Şeyh Mehmet Tevfık-i olmuş, Mevla hayranesi

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Muhammed Tevfik Nazillivi hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 3. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 4. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 5. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 6. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi
 7. TDV İslâm Ansiklopedisi
 8. Uşşaki kitabı Sıddık Naci Eren
 9. Osmanlı Müellifleri: 1. Cild – Bursalı Mehmed Tâhir Efendi”
 10. Yeşil Türbe Son türbedarı Eşref Hoşer’in torunu Nuri Hoşer sohbeti
 11. Nazenin Uşşakilik Doç.dr. Şamil Baş
 12. Evliyalar Şehri Aydın Abdulhalim Durma
 13. https://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/vasfi-ali-galib 
 14. Çilli, Bilâl Reşit (Rüşdi Urlavî) Uşşâkîlik. Düzenleyen: Hidayet Sevgili. 

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Yerşil Türbe Nazilli